ภาษาไทย

ตัวคล้องบนหม้อแปลงกระแสไฟฟ้า Fluke i40s-EL/3pk

  • Fluke 17XX i40s-EL Clamp-on Current Transformers 3 pack

ภาพรวมผลิตภัณฑ์: ตัวคล้องบนหม้อแปลงกระแสไฟฟ้า Fluke i40s-EL/3pk

ตัวคล้องบนหม้อแปลงกระแสไฟฟ้า Fluke i40s-EL ใช้สำหรับการวัดกระแสไฟฟ้าที่มีค่าต่ำ เหมาะสำหรับการวัดกระแสไฟฟ้าสูงสุด 40A และยังสามารถวัดหม้อแปลงไฟฟ้าสำรอง 1A และ 5A ได้อย่างแม่นยำ ปากคีบ i40s-EL สามารถใช้คล้องตัวนำกระแสไฟฟ้าเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 15 มม

รุ่น: ตัวคล้องบนหม้อแปลงกระแสไฟฟ้า Fluke i40s-EL/3pk

Fluke i40s-EL/3pk

40A Clamp-on Current Transformer, 3 pack

ซื้อเลย