Swedish

Hämta Fluke 190C-serien eller 2x5C-serien

Fast programvara 8.04För version v7.0x, v8.00 eller v8.02

Fast programvara 6.15För version v6.14, v6.13, v6.12, v6.11, v6.10, v6.00, v5.04, v5.03 (Obs! för uppgradering till v7.06 krävs omkalibrering – kontakta ett Fluke-servicecenter)