Swedish

Fluke ii900-Series Software and Firmware Upgrade

För att se till att din akustikkamera i ii900-serien innehåller alla tillgängliga funktioner måste du se till att den senaste versionen av den fasta programvaran är installerad på den.

Få meddelanden om framtida uppgraderingar och uppdateringar genom att registrera din Fluke-kamera i ii900-serien här: Fluke-produktregistrering

Använd Fluke Connect Desktop till att uppdatera den fasta programvaran automatiskt: hämta Fluke Connect Desktop

Alternativt så uppgraderar du din kamera i Fluke ii900-serien med hjälp av en .swu-fil genom att följa instruktionerna nedan:

 • Hämta den senaste versionen av den fasta programvaran för Fluke ii900-serien, version 5.0.1, här (.swu-fil)
 • Batteriet i din kamera i Fluke ii900-serien måste vara laddat till minst 25 %.
 • Använd USB-C-kabeln som medföljde enheten.
 • Anslut enheten till en Windows-dator och slå på den. Leta rätt på enheten "FLK-ii900 Series" i Utforskaren i Windows och kopiera .swu-filen till rotmappen ("user data") på din kamera i FLK ii900-serien.
 • När filen har kopierats identifieras den på akustikkameran och en uppmaning om att starta uppdateringen av den fasta programvaran visas. Välj Starta uppdatering.
 • När programvaruuppdateringen är färdig uppmanar din kamera dig att starta om enheten. Välj Starta om.

De viktigaste nya funktionerna i version 5.0.1 av den fasta programvaran för Fluke ii900-serien med akustikkameror:

 • Problem som orsakade felaktig visning av flödeshastighet och motsvarande kostnad för läckage vid val av brittiskt (CFM) enhetssystem har åtgärdats.
 • Problem med uppskattade procentsatser för typer av partiella urladdningar har åtgärdats.
FunktionFluke ii900 Industrial Acoustic ImagerFluke ii910 Precision Acoustic Imager
PDQ Mode™-läge:
Visa relativ allvarlighetsgrad för urladdningar, som du kan använda till att fastställa om du behöver utföra någon åtgärd när du har identifierat partiella urladdningar
NejJa
LeakQ™:
Uppskatta storlek och kostnad för läckage, inklusive en ny funktion för avståndsberäkning med LeakQ™-allvarlighetsgrad mellan 1 och 10. Överför bilder till webben för att generera läckagerapporter med läckagestorlek och kostnadsberäkning.
JaJa
MecQ™:
Optimerat registreringsläge för att hitta potentiella mekaniska problem i till exempel transportsystem så att problemen kan åtgärdas i ditt underhållsschema.
NejJa
Frekvens:
Tillgängliga frekvenslägen
Standardfrekvens:
2–52 kHz
Standardfrekvens:
2–52 kHz
Hög frekvens:
2–100 kHz
Gråskala:
Visa och lagra bilder i gråskala
JaJa
Flera källor:
Läge för flera källor för att visa markörer för flera källor på skärmen
JaJa
Taggar:
Förbättrade och utökade tagganteckningar
JaJa

Tidigare versioner av den fasta programvaran finns här:

Version 2.1:

  – 2019-versionen, inga läckagekvantifieringsfunktioner

Version 3.0:

 • 2020-versionen
 • Uppskatta avstånd till läckage.
 • LeakQ™-läge
 • Läckagetaggar
 • Miniatyrbildsfunktion

Version 4.0:

 • PDQ Mode™-läge för precisionsakustikkameran ii910
 • Gråskala: Visa och lagra bilder i gråskala
 • Läge för flera källor för att visa markörer för flera källor på skärmen
 • Förbättrade och utökade tagganteckningar
 • Ett fel där kamerabilden kunde bli för mörk har åtgärdats
 • Felsökning av mikrofonstatus har förbättrats
 • Meddelande om batterinivån är under 25 % och det går inte att uppgradera den fasta programvaran.
 • Textredigeraren har förbättrats

Version 4.2:

 • Digital zoom (1–3 gånger)
 • Bläddring i minnet
 • Val av transparensnivå på värmebilder
 • USB-namn i Utforskaren i Windows: FLK-ii900-serien
 • Valbar standardprofil vid start, vilket gör att du alltid kan starta med samma inställningar

Version 4.3:

 • Ett problem som kan leda till att USB-kommunikationen inte fungerar på rätt sätt när det finns många lagrade filer på enheter har åtgärdats
 • En ikon som anger när minnet är nästan fullt har lagts till
 • Tillgångstaggning med hjälp av QR-koder har lagts till

Version 4.4:

 • Ett problem som kan försämra bearbetningsprestanda har åtgärdats
 • Översättningsuppdateringar
 • Problem som kan orsaka LeakQ-rapporteringsfel har åtgärdats

Version 4.5:

 • Nya funktioner:
  • Tillgångsinspektionsklassificering: ”Som den hittades” eller ”Som den lämnades”
  • Rapportering av koldioxidsutsläppsuppskattning i onlinerapportverktyget LeakQ*
 • Problem som kan orsaka följande har åtgärdats:
  • Visuella visualiseringsfel och akustikvisualiseringsfel
  • Problem med bearbetningsprestanda
  • LeakQ-rapportfel
 • Uppdateringar:
  • Olika översättningsuppdateringar

Version 4.6:

 • Problem som kan orsaka visuella visualiseringsfel och akustikvisualiseringsfel har åtgärdats

Version 4.7:

 • LeakQ™-kvantifiering på enheten (Fluke ii900 & och ii910).
 • Uppgradering av kameran för synligt ljus till 5 miljoner bildpunkter (Fluke ii910).
 • Olika funktions- och översättningsuppdateringar.

Version 5.0:

 • MecQ™
  • Identifiera/hitta områden med potentiell mekanisk försämring för ytterligare inspektion – enkelt, effektivt och kontaktlöst.
 • PDQ Mode™-läge på enheten:
  • Klassificering av partiella urladdningar.
  • PRPD-realtidsdiagram.
  • PRPD-diagram (bild). 
 • Anteckningar:
  • Du kan använda åtgärdsanteckningar till att dokumentera och informera om hur brådskande de uppföljningsåtgärder som krävs är. 
 • Diverse:
  • Sparar automatiskt anteckningar om läckagetyp för LeakQ-registreringar.
  • Korrigeringar av problem och mindre funktionsförbättringar.
  • Olika översättningsförbättringar/-uppdateringar.
  • Problem som kan påverka visualiseringsprestanda i svagt ljus har åtgärdats (endast ii910).