Swedish

Fluke batteritestare och batterianalysator för stationära batterisystem

Flukes batterianalysatorer är de perfekta testverktygen för underhåll, felsökning och prestandakontroll av enskilda stationära batterier och batteribankar som används i kritiska reservbatteritillämpningar i datacenter, telenät, system för nätspänningsdistribution och mycket mer. Flukes batterianalysatorer har ett intuitivt användargränssnitt, en kompakt och robust konstruktion och är utformade för att ge optimal prestanda och tillförlitlighet.