Swedish

Fluke 1750 elmätare för trefassystem

Fluke 1750 uppdatering av fast programvara v23.06 (.exe)
Program för uppgradering av fast programvara för Fluke 1750. Anslut instrumentet via Ethernetporten, kör programmet och välj vilket instrument som ska uppgraderas i den nedrullningsbara menyn. (12/2014)

Versionskommentarer för fast programvara v23.06 för 1750 (.pdf)
Viktiga kommentarer om ändringar och korrigeringar av den fasta programvaran för Fluke 1750. (12/2014)

Fluke-programvara för strömanalys v2.4 (.exe)
FPA-programvara, avinstallera den gamla versionen innan du installerar den nya. (04/2013

PowerView PDA-programvara v1.47 för iPaq (.exe)
Programvara endast för användning med HP PDA

PowerView v2.0.20-programvara för surfplattan Archos 43 (.zip)
Android-programvara, följ installationsguiden nedan för detaljerade instruktioner. Den här appen ska endast användas med surfplattan Archos 43.

Installationsguide för Android-programvara (.pdf)
Installationsguide för installation av Archos Android PowerView.

Instruktioner för att återställa v4.1.1 Android OS till Samsung Galaxy Tab 2 (.pdf)
Denna återställning behövs bara om Galaxy Tablet automatiskt har uppdaterats till en version som är högre än v4.1.1.

Instruktioner för att återställa v4.1.2 Android OS till Samsung Galaxy Tab 3 (.pdf)
Denna återställning behövs bara om Galaxy Tablet automatiskt har uppdaterats till en version som är högre än v4.1.2.

Programvaran PowerView V3.0.6 för Samsung Tab 2/7.0" och Tab 3/7.0" (.apk)
Android-programvara Den här appen ska endast användas med 7-tumsversionen av surfplattorna Samsung Tab 2 och Tab 3. Användning med Tab 3/10" stöds ej! Den här appen kräver Android OS version 4.1.1! (12/2014)

Versionskommentarer för Power View V3.0.6 (.pdf)
Viktiga kommentarer om ändringar och korrigeringar av Fluke Power View för Samsung Galaxy Tab 2 och Tab 3 (7-tumsskärm). (12/2014)

Hämtning av kalibreringshandbok (.exe)
Följ noga instruktionerna som visas på din skärm och i kalibreringshandboken.

Kalibreringshandbok för Fluke 1750 elkvalitetsmätare (.pdf)