Swedish

Programvara och fast programvara till Fluke 810 vibrationstestare

Uppdatering av programvara

VIKTIGA MEDDELANDEN

 • Viewer-programvaran fungerar eventuellt inte på alla datorer
  • Ibland installeras Viewer-programvaran och fungerar bra.
  • Ibland kan kundens programvaru- eller IT-team få den att fungera.
  • Ibland lyckas inte kundens programvaru- eller IT-team få den att fungera.
 • Samtliga funktioner för 810 fungerar korrekt även utan Viewer-programvaran
  • Med 810 Viewer-programvaran kan användare överföra data/resultat från 810 till datorn för att visa vad som finns på 810, säkerhetskopiera databasen och skriva ut en PDF-rapport.
 • Under åren har Viewer-programvaran uppvisat flera installationsproblem:
  • vid uppdateringar av datorns operativsystem
  • i de många olika datorerna, plattformarna och tillverkarna
  • med programvara och begränsningar som läses in på företagsnätverk av programvaru- och IT-team.
 • Flukes tekniska support kan inte längre erbjuda support för programvaran 810 Viewer. Användarna uppmuntras istället till att
  • försöka installera och använda Viewer-programvaran på egen hand
  • kontakta sitt programvaru- eller IT-team för hjälp
  • använda 810 som fristående enhet.

SQL Pre-installer

SQL Pre-installer

Viewer-programvaran v.3.6.0

Nyheter

 • Kompatibilitet med Windows 10
 • Ny version av MS SQL Server
 • Maskininställningar sorteras alfabetiskt efter maskinnamn (tidigare endast sorterat efter allvarlighetsgrad)
 • Längre maskinnamn: har nu stöd för 40 tecken (tidigare begränsat till 15 tecken)
 • Uppdaterad synkroniseringsfunktion för att användare ska kunna göra ändringar i maskininställningarna med Viewer-programmet på datorn och synkronisera till Fluke 810

VIKTIG ANMÄRKNING: Se till att du säkerhetskopierar dina data innan du utför installationen. Läs följande instruktioner före installation om du har en tidigare version av Viewer-programvaran installerad.

A. Uppgradera Viewer från Viewer-version 1.0.8 eller senare

 1. Öppna Viewer-programmet.
 2. Klicka på menyn Preferences (inställningar) högst upp.
 3. Välj Create Backup (skapa säkerhetskopia) från menyn till vänster.
 4. Klicka på knappen Browse (bläddra) för att välja plats för säkerhetskopian och klicka sedan på Create Backup (skapa säkerhetskopia). Välj en annan plats än där programvaran är installerad, till exempel är My documents (mina dokument) en bra plats.
 5. När säkerhetskopieringen är klar avinstallerar du den aktuella versionen av Viewer-programvaran genom att gå till Add or remove programs (lägg till eller ta bort program) i inställningarna, söka efter Viewer-programvaran i listan, markera den och välja att avinstallera. Du kan göra samma sak för alla objekt som är relaterade till Microsoft SQL Server 2005 Express.
 6. Dubbelklicka på SQL Pre-installer-filen som du hämtade via länken ovan och följ instruktionerna för att installera programvaran.
 7. Installera sedan den nya Viewer-versionen genom att dubbelklicka på .zip-filen som du hämtade via länken ovan och följ instruktionerna för installationen.

När installationen är klar återställer du dina säkerhetskopierade data genom att följa stegen nedan:

 1. Öppna Viewer-programmet.
 2. Klicka på menyn Preferences (inställningar) högst upp.
 3. Välj Restore Backup (återställ säkerhetskopia) från menyn till vänster.
 4. Klicka på knappen Browse (bläddra) för att välja platsen där du skapade säkerhetskopian innan installationen och klicka sedan på Restore Backup (återställ säkerhetskopia).

B. Uppgradera Viewer från Viewer-versioner tidigare än 1.0.8

Om du uppgraderar från Viewer-versioner tidigare än 1.0.8 kommer uppgraderingen att radera alla maskininställningsfiler och felsökningshistorik från datorn.

Återställning av borttagna data i Viewer-programmet:

 1. Om det fortfarande finns data på Fluke 810-testaren kan du importera tillbaka den till Viewer-programvaran inom överföringsfunktionen.
 2. Om data finns enbart i Viewer-programvaran ska du, INNAN DU UPPGRADERAR, arkivera datan genom att generera .pdf-rapporter för varje maskinkonfiguration med Viewer-programvarans rapportfunktion. Obs! Data som samlats in tidigare än Viewer-version 1.5 kan inte återställas till testaren.

Viewer-version 2.0 eller senare är kompatibel med 32-bitars och 64-bitars för operativsystemen Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 och Windows 10.


Uppdatering av fast programvara

Fast programvara till Fluke 810 vibrationstestare, version 3.5 (.CAB)

Instruktioner för uppgradering av fast programvara (.pdf)

Version

Datum

Beskrivning

3.52018-09-18
 • Kompatibilitet med Windows 10
 • Ny version av MS SQL Server
 • Maskininställningar sorteras alfabetiskt efter maskinnamn (inte bara allvarlighetsgrad)
 • Längre maskinnamn: har nu stöd för 40 tecken (inte bara 15)
 • Uppdaterad synkroniseringsfunktion – ändra i maskininställningarna med Viewer-programmet på datorn och synkronisera till Fluke 810
3.02015-05-11
 • Övergripande vibrationsavläsningar har lagts till för att du snabbt ska kunna bedöma en maskins övergripande tillstånd som ett tillägg till varje enskilt maskinfel
 • Utökade data, inklusive detaljerade diagnostiska rapporter och spektrala diagram som hjälper dig att bekräfta uppgifternas kvalitet och komma fram till felens grundläggande orsaker
 • Bredare flexibilitet i maskinhastigheter för att du ska kunna testa fler tillgångar, inklusive remdrivning, växellådor och vinkelväxlar
 • Enkla, intuitiva illustrationer av varje maskintåg har lagts till för att snabbt kunna samla in data, vilket gör det möjligt att identifiera lagerplatserna medan du utför mätningar i fältet
 • Små buggfixar

GPL-erbjudande