Blogg

Nya, regelbundna nyheter och information om tester och mätningar från Flukes experter och yrkesverksamma på fältet. Här hittar du tips, uppdateringar och information med text, ljus, video, bildspel och e-magasin i blädderformat.

Teaching Materials

Säkerhetsguide för digitala multimetrar

Vidta säkerhetsåtgärder för digitala multimetrar för att hantera de förhållanden som råder i din arbetsmiljö. Förstå multimeterns CAT-klassning och kapslingskoder (IP).
Läs mer

Populära berättelser

Senaste berättelserna

Motor analysis should be a part of your maintenance routine

Motoranalys bör vara en del av dina underhållsrutiner

Discover how the Fluke 438-II Power Quality and Motor Analyzer can play a key role in maintenance programs.
ARTICLE: Insulation tester - 1

Felsöka trasiga motorer genom att testa isoleringsresistans

Preventing motor failure problems will extend the operating life of system equipment. Insulation resistance testers can be used to determine the integrity of windings or cables in motors, transformers, switchgear, and electrical installations.
MDA Close Up Thumbnail

Fem viktiga testpunkter för att avgöra motorstyrningens effektivitet och prestanda

Motorstyrning är en allmänt förekommande teknik för att omvandla konstant spänning från strömförsörjningen till en spänning som varierar för att optimera motorns vridmoment och hastighet för motorer med mekaniska laster.