Swedish

Blogg

Nya, regelbundna nyheter och information om tester och mätningar från Flukes experter och yrkesverksamma på fältet. Här hittar du tips, uppdateringar och information med text, ljus, video, bildspel och e-magasin i blädderformat.

Vad är frekvens?

Vad är frekvens?

AC-frekvens är antalet perioder per sekund i en sinuskurva för växelström (AC).
Läs mer

Populära berättelser

Senaste berättelserna

How to use Fluke Connect

Så här använder du Fluke Connect™-programvaran med FieldSense™-strömtängerna Fluke 377 FC och Fluke 378 FC

Med Fluke Connect-programvaran på strömtängerna 377 FC och 378 FC kan du registrera, analysera och dela resultat med andra. Trenddata för förebyggande underhåll.
Fluke 787 vs. 789

Fluke 787 i jämförelse med 789

See the key differences between the Fluke 787 vs 789 as determined by Fluke engineers. What are the key feature and spec differences? See the comparison here.
Pressure Transducer Calibration

Tryckomvandlarkalibrering

Fluke experts show you how to calibrate a pressure transducer including a step-by-step pressure transducer calibration procedure, certificate, and tips.
The Fluke 378 FC Clamp Meter measuring Amps AC and Volts AC

Så här använder du elkvalitetsindikator på strömtången 378 FC

Upptäck grundläggande elkvalitetsproblem med trefasström med den mångsidiga strömtången Fluke 378 FC för industrielektriker. Öka produktiviteten och säkerheten utan testkablar.