Swedish

Fluke ScopeMeter® 120B-serien

Fast programvaruversion v1.10.01

För Fluke 123B, 124B och 125B ScopeMeter-testverktyg har programuppdateringen följande förbättringar:

 • Åtgärdade problem i Fluke 125B Power Harmonics där VA-, var- och pf-avläsningar inte visades
 • Åtgärdat problem i Fluke 125B Power Harmonics där K-faktor-avläsningar var felaktiga
 • Åtgärdat problem i Scope Recorder där Kanal B dämpfaktor var felaktig efter att inspelningen avbröts
 • Åtgärdade problem i Fluke 125B BusHealth-läge där visning av ögonmönster var felaktig
 • Förbättrad funktioner i AutoHold så att den inte stängs av när du har valt F4 = Klart

För att uppdatera den fasta programvaran:

 1. Hämta filen med fast programvara
 2. Kopiera filen med fast programvara till ett microSD-kort
 3. Stäng av enheten och ta bort alla sonder, testkablar och tillbehör innan du öppnar batteriluckan
 4. Öppna batteriluckan med en skruvmejsel
 5. Sätt i ett microSD-kort i kortplatsen
 6. Slå på enheten och tryck på MENU-knappen (meny)
 7. Välj USER OPTIONS (användaralternativ)
 8. Välj Uppgradering av fast programvara
 9. Följ instruktionerna på skärmen