Swedish

Uppgraderingar av digitala multimetrar

Uppgraderingar av digitala multimetrar

 

Fluke 287 och 289 med sann RMS för industriell loggning
Multimeter med TrendCapture

Fluke 287 – uppgradering av firmware, v 1.16
To upgrade your 287 to the latest firmware, follow these simple instructions:

 1. Right click on the link and 'save target as' to your desktop
 2. Ensure your Fluke 287 is connected to your computer using your Fluke USB-IR serial cable and run the file.
  Software licensing information that is required for the open-source software used in the 75x is available here.

Fluke 289 – uppgradering av firmware, v 1.16
To upgrade your 289 to the latest firmware, follow these simple instructions:

 1. Right click on the link and 'save target as' to your desktop
 2. Ensure your Fluke 287 is connected to your computer using your Fluke USB-IR serial cable and run the file.
  Software licensing information that is required for the open-source software used in the 75x is available here.

Fluke USB-IR-seriekabel krävs för uppgradering av programvaran. Har du inte någon kabel? Klicka här om du vill ha mer information om hur du kan få tag på en. När du har fått en kabel måste du återgå till den här sidan för att hämta firmware. Du kan spara tid genom att skapa ett bokmärke för den här sidan idag och hämta firmware när du får kabeln.

Klicka på lämplig länk ovan baserat på om har en 287 eller 289. Om du vill hämta de nya funktionerna måste du registrera din produkt. Därefter får du anvisningar om hur du uppdaterar.

Den första uppgraderingen av firmware (version 1.1) finns nu för 287- och 289-multimetrarna. Med de här uppgraderingarna ser du till att den senaste tekniken används för din mätare och att du får tillgång till fler funktioner.

Du kan kontrollera den befintliga versionen av firmware genom att trycka på programknappen Setup (F4) (konfiguration), placera menyväljaren vid menyalternativet Meter Info (mätarinformation) och trycka på F1 för att öppna fönstret Meter Info. Befintlig firmware för instrumentet visas tillsammans med annan relaterad information.

Om du vill uppgradera en 287 eller 289 måste du ha en Fluke USB-IR-kabel. Kabeln ingår som standard i Fluke 287/FVF- och Fluke 289/FVF-kombinationspaketen.

I den här uppgraderingen ingår följande nya och utökade funktioner:

 • Corrected an issue where recording sessions could be interrupted or terminated when using the record function in combination with ambient conditions of bright sunlight or other sources of bright light, when used without the IR cable attached.
 • Inzoomning av trender ger oöverträffad möjlighet att visa och analysera TrendCapture-data, med x5-förstoring.
 • Vridomkopplarminne vid växling av position mellan AC eller DC A/mA och uA
 • Justerbara tröskelvärden för registrering och automatisk HOLD. Ange en mätvärdesförändring i procent som startar ett nytt förlopp.
 • Loggningsfunktion med utökat minne för obevakad övervakning av signaler över tid. Med hjälp av den inbyggda TrendCapture-funktionen kan du granska registrerade mätvärden grafiskt utan dator. Lagra upp till 15 000 registrerade händelser.
 • Förenklad registreringsskärm för konfiguration av registrering. Ny och förbättrad diagramplottningsfunktion för trendvisning.
 • Den nya plottningsalgoritmen plottar minimi-, maximi- och samplingspunkt för varje samplingsintervallsregistrering och händelseregistrering Funktioner för 5 000 till 15 000 registrerade händelser för varje registreringssession (händelser är inte desamma som samplingsintervall)
 • Förbättrad hastighet för plottning av trenddiagram i trendvyn Snabbläddring genom trenddata. Praktiskt vid visning av trender med stora mängder händelser och intervallsampling
 • Upplösning för plottning på x-axel kan nu vara endast en hundradels sekund
 • Förbättrad algoritm för generering av Y-axeletiketter
 • Mätarinformationskärm visar tillgängligt registreringsminne
 • Namn på sparade registreringar kan ändras via FlukeView Forms
 • Programknapp för omstart har lagts till för min./max. och min./max. för toppspänning
 • Sticky dB+REL fungerar nu för dB+Hz
 • Kortare tid krävs för överföring av registrerade data till FlukeView Forms
 • Programmet kommer ihåg inställningar för varaktighet och samplingsintervall, som anges i fönstret för registreringskonfiguration, när enheten stängs av
 • Programmet kommer ihåg det senast använda sparade namnet när enheten stängs av
 • Uppdaterad information visas när du trycker på informationsknappen
 • Kortare tid krävs för kalibrering