Swedish

Reparation med fasta priser

Större delen av utrustningen kan repareras till ett fast pris. Inom det här fasta priset ingår material, timpris, uppgraderingar samt en CalNet-verifieringsdekal, där datumet för verifieringen finns angivet.

Undantaget från de fasta priserna är transportskador, skador orsakade av olämplig användning, slangar/rörledningar, batterier, ackumulatorer och tillbehör.

Supporttjänster för produkter som inte längre tillverkas

Fluke erkänner betydelsen av fortlöpande supporttjänster för produkter som inte längre tillverkas. Vår policy går ut på att tillhandahålla supporttjänster under en angiven minimiperiod efter det att tillverkningen av produkten har upphört. Kontakta Flukes servicecenter för mer information.

Ersättningsdelar

  • Rekommenderade reservdelar och modulkit

Tillgängligheten på reservdelar är en viktig del i att kunna erbjuda snabb handläggning och produktsupport för kunder som utför sitt eget underhåll. Genom att erbjuda kvalitetsdelar och en engagerad support hjälper vi dig att återställa dina Fluke-produkter till topprestanda.

Fluke har flera hundratusen komponenter, deluppsättningar och moduler i lager. Alla reservdelar har garantier mot defekter i material och tillverkning under 90 dagar efter frakt.

Ersättningsdelar kan beställas via ditt lokala servicecenter.

Vid beställningen måste kunden identifiera delarna med Flukes 6-, 7- eller 12-siffriga artikelnummer och beskrivning enligt anvisningarna i instrumenthandboken och, om möjligt, via kretsreferensnumret i det schematiska diagrammet. Modell- och serienummer hjälper oss också att leverera korrekta delar.

I vissa fall måste delar beställas i matchande set för att angiven onoggrannhet och prestanda hos instrumentet ska kunna upprätthållas efter reparationen. Sök i förteckningarna och diagrammen efter fotnoter som innehåller anvisningarna för beställning av specialdelar.

Instrumenthandböcker finns också tillgängliga för många Fluke-produkter.