Swedish
Processkalibratorer

Processkalibratorer

Att arbeta i processmiljöer som kemiska processer, olja och gas, läkemedelsindustri och tillverkning av livsmedel och drycker kan vara en utmaning. Att underhålla, bygga och kalibrera processutrustning kräver expertis och ofta även specialiserade processkalibratorer. Fluke har branschens bredaste utbud av processkalibreringsutrustning och hjälpa dig att hitta rätt kalibreringsverktyg för de utmaningar du ställs inför varje dag.

Fluke har ett fullständigt sortiment med verktyg för processkalibrering, som tryckkalibratorer, multifunktionsprocesskalibratorer, temperaturkalibratorer med en eller flera funktioner, samt en mängd olika mA-loopkalibratorer och mätare. Fluke har även ett fullständigt sortiment med egensäkra processkalibratorer för testinstrument som används i processområden där det kan finnas explosiva gaser. Om du behöver en bänkkalibratorer eller kalibreringsstandarder med högre noggrannhet går du till vår Fluke Calibration-webbplats.

Hämta en kostnadsfri demo

mA loopkalibrator

Temperature calibrators

Flerfunktionskalibratorer

Multi-function calibrators

Tryckkalibratorer

Pressure calibrators

Temperaturkalibratorer

Temperature calibrators
Genom att använda Flukes processkalibratorer för driftsättning, felsökning och kalibrering

Genom att använda Flukes processkalibratorer för driftsättning, felsökning och kalibrering

av processenheter får du tillgång till viktig mätinformation för processanläggningsstyrsystem. Prestanda hos den typen av processinstrument är ofta avgörande för att optimera anläggningsdriften och upprätthålla säkerheten. Oavsett om du vill driftsätta ett nytt processinstrument, felsöka en befintlig processkontrollpanel, en 4–20 mA-slinga eller tryckventil eller vill kalibrera en tryckgivare, temperatursändare eller HART-sändare har Fluke den processkalibreringsutrustning du behöver.

Driftsättning av processinstrument

Driftsättning av processinstrument

Nya processinstrument driftsätts på processanläggningar av olika skäl. Kanske ett nytt instrument installeras för att uppfylla ökade produktionskrav, uppgradera ett system för att möta nya branschstandarder eller byta ett trasigt instrument mot ett nytt. Oavsett varför du måste driftsätta nya instrument måste du konfigurera dem på rätt sätt för användningsområdet. Det innebär att du måste kontrollera att inställningarna för instrumenten överensstämmer med kraven för det aktuella användningsområdet innan du driftsätter system. Dessutom måste du använda en kalibrerad multimeter eller processkalibrator till dina mätdon så de blir rätt kalibrerade och att de data de överför och samlar in är korrekta.

Felsökning av processinstrument

Felsökning av processinstrument

Felsökning krävs när det uppstår fel i delar av processer eller när du inte är säker på att den information du samlar in är korrekt. När det inträffar måste du vanligtvis lösa problemen snabbt för att undvika att de leder till större problem som kan leda till produktions- och driftavbrott. När du felsöker börjar du med att använda din processkalibreringsutrustning till att försöka hitta problemet. När du har gjort det kan du simulera variabler i 4–20 mA-slingan för att försöka att mer exakt identifiera orsaken till problemet. När du har gjort det måste du avgöra om det går att reparera instrumentet, använda en processkalibrator till att kalibrera det eller om du måste byta det och driftsätta ett nytt.

Kalibrering av processinstrument

Kalibrering av processinstrument

När du kalibrerar processinstrument börjar du med att kontrollera specifikationerna mot en referenskälla, som en processkalibrator eller en kalibrerad multimeter. Dina referensinstrument behöver vara minst 4 ggr bättre på alla områden jämfört med specifikationen på dina mätdon. Vanligtvis så utför du processkalibrering av olika skäl under året: under felsökningsprocesser, när instrument identifieras som källa till problem, som del av regelbundna systemkontroller och under årliga program för förebyggande underhåll. Eftersom processinstrument ofta installeras i krävande driftsmiljöer kan deras prestanda förändras, vilket innebär att du bör kalibrera dem med regelbundna intervaller för att se till att de håller sig inom de förväntade gränsvärdena.