Fluke 1730 energilogger för trefasmätning

Fluke Energy Analyze Plus v3.4.1 (.exe)
Fluke Energy Analyze Plus-programvara för hämtning, analys och rapportering. Används med Fluke 1730, 1736 och 1738. (Kompatibel med Windows 7, 8 och 10). (10/2018)

Fluke Energy Analyze Plus v.3.4.1 Versionskommentarer (.pdf)
Fluke Energy Analyze Plus-programvara för hämtning, analys och rapportering. Används med Fluke 1730, 1736 och 1738. (Kompatibel med Windows 7, 8 och 10). (10/2018)

Fluke 1730 V1.3 Fil för fast programvara (.bin)
För uppladdning till Fluke 1730 direkt från USB, skapa en katalog med titeln "Fluke1730" på USB-minnet och kopiera programvarufilen till den katalogen. Anslut USB-minnet till instrumentet. Om den fasta programvaran är av en senare version än den på instrumentet startar den automatiska uppdateringen. (04/2016)