Swedish

Fast programvara och trendmall till Fluke 805 vibrationsmätare

Fast programvara till Fluke 805 vibrationsmätare v3.0.5 (.bin)

 • Skapa snabbt mätdons grupper, mätdon och testpunkter med mallen Import i appen Fluke Connect™.
 • Skicka arbetsorder och rutter direkt till 805 FC med mobilappen Fluke Connect™.
 • Konfigurera och redigera maskinprofiler med mobilappen Fluke Connect och skicka dem till 805 FC
 • Associera testresultat automatiskt med maskinprofiler

Så här uppgraderar du mätaren:

 1. Ladda ned mätarens uppgraderingsfil genom att klicka på länken ovan.
 2. Anslut USB-kabeln till datorn.
 3. Se till att mätaren är av.
 4. Tryck och håll samtidigt ned knappen Setup och > medan du ansluter den andra änden av USB-kabeln till mätaren.
 5. Mätaren startas upp i läget för uppgradering av inbyggd programvara och fortsätter att vara på när den är ansluten till datorn.
 6. Identifiera den externa disk som är mätaren i Utforskare i datorn.
 7. Skapa en kopia av uppgraderingsfilen till den externa disk som är mätaren.
 8. Högerklicka på den externa disken och välj mata ut.
 9. Koppla bort mätaren från värddatorn. Förhindra problem med databasskador genom att alltid använda alternativet Säker borttagning av maskinvara innan du tar bort USB-kabeln. När du matar ut en enhet (såsom USB-enhet eller 805 FC), meddelar Windows när det är säkert att ta bort och säkerställer att alla program är klara.
 10. Starta om mätaren.

Trendmall till Fluke 805 vibrationsmätare

Exportera och visa trender i Microsoft® Excel

Trendmall till Fluke 805 vibrationsmätare version 2.2 (för fasta programvaruversioner före v3.0.3)

Trendmall till Fluke 805 vibrationsmätare version 2.6 (för fast programvaruversion v3.0.3)

Trendmall till Fluke 805 vibrationsmätare version 2.7 (för fast programvaruversion v3.0.5)

Mätning av vibrationstrender över tid är den bästa metoden att spåra maskintillstånd.

Med Fluke 805 kan du lätt:

 • Exportera resultat till Microsoft® Excel över en USB-anslutning
 • Identifiera trender i avläsningarna med hjälp av fördefinierade mallar och rita diagram
 • Jämföra de övergripande vibrationsavläsningarna med ISO-standarder (10816-1, 10816-3, 10816-7)

Importera mätvärden från Fluke 805-vibrationsmätare till en Excel-mall på datorn för att kunna skapa en trend för lagerparametrarna: övergripande vibration, CF+ och temperatur. Användaren kan då se en tydlig bild på att lagerskicket förändras och att maskinens tillstånd försämras.

Anvisningar för att installera mallen

Anvisningar för trendvisning och utskrift

GPL-erbjudande