Swedish

Filter

Säkerhet

Spänningsmätning

Funktioner

Strömmätning

Resistans

Säkerhetsklass

Tillämpningar

Energimätningar

Fokuseringssystem

Upplösning

Max. temperatur

HVAC-verktyg

Vi förlitar oss på värme- och ventilationssystem för att upprätthålla behagliga och hälsosamma nivåer på temperatur, luftfuktighet och ventilation. Idag, mer än någonsin, hjälper samma system till att frambringa sunda hus och låga energikostnader. Relationen mellan värme-/ventilationssystem, krav på boendeutrymmen, byggnadsmaterial, väderförhållanden och tryckförändringar är en dynamisk process som förutsätter ett konsekvent optimeringsarbete.