Swedish

Flukes grunder

Håll dig relevant i din bransch genom att hålla dig ajour med de bästa rutinerna, praktiska artiklar och videor, grunderna för Fluke-verktyg och några av de vanligaste branschvillkoren. Oavsett om du är ny i branschen eller en erfaren veteran kommer den här informationen att vara till hjälp och se till att du är redo för vad dagen har att erbjuda.

Grunderna

Videofilmer om grundläggande färdigheter

Ordlisteartiklar

Artikel

Vad är sann RMS?

Ändå är en sann RMS-mätare allmänt att föredra eftersom bara den kan mäta både sinusformade och ej sinusformade AC-vågformer exakt.

Artikel

Vad är en diod?

En diod är en halvledare som i princip fungerar som en enkelriktad brytare för ström.

Artikel

Vad är Ohms lag?

Ohms lag är en formel för att beräkna förhållandet mellan spänning, ström och resistans i en elektrisk krets.

Artikel

Vad är pulskvot?

Pulskvot är förhållandet mellan tiden då en last eller krets är PÅ och tiden då lasten eller kretsen är AV.

Instruktionsartiklar

Artikel

Hur du mäter resistans

Artikel

Så här testar du dioder

Steg för användning av multimeter i Diode Test läge.

Artikel

Hur man testar kontinuitet

Learn how to test continuity using a digital multimeter.

Artikel

Hur du mäter frekvens

Moment för frekvensmätning med en digital multimeter.

Värmefotografering

Artikel

Hur värmekameror fungerar

Läs om hur infraröda kameror mäter värmebilder och använder färgpaletter, spatiell upplösning och rätt fokus för att skapa en värmebild.