Swedish

Flukes grunder

Håll dig relevant i din bransch genom att hålla dig ajour med de bästa rutinerna, praktiska artiklar och videor, grunderna för Fluke-verktyg och några av de vanligaste branschvillkoren. Oavsett om du är ny i branschen eller en erfaren veteran kommer den här informationen att vara till hjälp och se till att du är redo för vad dagen har att erbjuda.

Senaste berättelserna

 • What is true-RMS?

  Vad är sann RMS?

  Ändå är en sann RMS-mätare allmänt att föredra eftersom bara den kan mäta både sinusformade och ej sinusformade AC-vågformer exakt.
 • What is duty cycle

  Vad är pulskvot?

  Pulskvot är förhållandet mellan tiden då en last eller krets är PÅ och tiden då lasten eller kretsen är AV.
 • Fluke ii900 Sonic Industrial Imager

  Så här upptäcker du trycklufts-, gas- och vakuumläckage OCH hittar dolda fördelar

  Tänk om det fanns en teknik som kunde lokalisera den exakta platsen för läckage på upp till 50 meters avstånd? Fluke ii900 Sonic Industrial Imager innebär en banbrytande förändring i jakten på tryckluftsläckage.
 • Basic features of a clamp meter

  Vad är en strömtång?

  Tänger mäter ström. Prober mäter spänning. Att ha en gångjärnsförsedd tång integrerad i en elmätare gör att tekniker kan klämma fast käftarna runt en ledning, kabel eller annan ledare vid valfri punkt i ett elektriskt system, sedan mäta strömmen i den kretsen utan att koppla från/bryta strömmen till den.
 • Jämföra strömtänger med digitala multimetrar

  Jämföra strömtänger med digitala multimetrar

  A digital multimeter is essentially a voltage-measuring tool with some current abilities. A clamp meter is basically a current-measuring tool with some voltage abilities. They are distinctly different instruments, each with its own advantages.
 • Tips for choosing a clamp meter

  Tips för att välja en strömtång

  Flukes sortiment av strömtänger har utformats för att tillgodose en mängd olika behov, från rutinmässiga uppgifter till specialprojekt.
 • How to Test for Continuity with a Digital Multimeter

  Hur man testar kontinuitet

  Learn how to test continuity using a digital multimeter.
 • 115 DMM measures ac and dc voltage current and more

  Hur du mäter frekvens

  Moment för frekvensmätning med en digital multimeter.
 • Steps for measuring resistance with a digital multimeter

  Hur du mäter resistans

 • Steps for using a multimeter in the diode test mode

  Så här testar du dioder

  Steg för användning av multimeter i Diode Test läge.
 • Left: Jaws of ac-only current transformer clamp meters close tightly. Right: A sensor sits in the air gap between the jaws of Hall Effect clamp meters.

  Vad är Hall-effektströmtänger (AC, DC)?

  Hall Effect clamp meters can measure both ac and dc current up to the kilohertz (1000 Hz) range
 • An interior view of a Fluke 325 clamp meter

  Inuti strömtänger med strömtransformator (AC)

  An interior view of a Fluke 325 clamp meter
 • Teaching Materials

  Säkerhetsguide för digitala multimetrar

  Vidta säkerhetsåtgärder för digitala multimetrar för att hantera de förhållanden som råder i din arbetsmiljö. Förstå multimeterns CAT-klassning och kapslingskoder (IP).
 • ii900-4

  Så förhindrar utrustning för detektering av luftläckage driftavbrott

  Ta reda på hur utrustning för detektering av luftläckage förhindrar driftstopp på en anläggning på nästan 14 000 kvadratmeter med cirka 400 verktyg som drivs av tryckluft från en kompressor på 200 hästkrafter.
 • Production line that relies on compressed air implements new process for detecting air leaks

  Underlätta detektering av luftläckage

  Även det minsta luftläckaget kan öka produkt- och energispill samt leda till förlorad produktionstid, särskilt för en produktionslinje som behöver tryckluft för att driva verktyg och processer.
 • How infrared cameras work

  Hur värmekameror fungerar

  Läs om hur infraröda kameror mäter värmebilder och använder färgpaletter, spatiell upplösning och rätt fokus för att skapa en värmebild.
 • What is a diode

  Vad är en diod?

  En diod är en halvledare som i princip fungerar som en enkelriktad brytare för ström.
 • Vad är Ohms lag?

  Vad är Ohms lag?

  Ohms lag är en formel för att beräkna förhållandet mellan spänning, ström och resistans i en elektrisk krets.