Swedish

Jordtestare

Det är viktigt för anläggningar att ha jordade elsystem så att strömmen hittar en säker väg till jord om blixten slår ned eller det uppstår överspänning i elenheter. För att säkerställa en tillförlitlig anslutning till jord specificerar International Electrical Testing Association testning av jordelektroder var tredje år.

Flukes familj med jordtestare är utformade att klara av alla jordtestningsmetoder, från de grundläggande till de mest avancerade. Våra testare är utformade att vara noggranna, säkra och lättanvända. De ger snabba och exakta resistansmätningar med flera testmetoder: tre- och fyrapolig test av spänningsfall, selektiv testning, jordspettsfri testning och tvåpolstesting. Detaljerad information finns i Lösningscenter för jordtest.