Swedish

Fluke 430-serien II med energi- och elkvalitetsanalysatorer för trefasström

Uppdatering av fast programvara V05.07 (.exe)
Den här uppdateringen gäller alla Fluke 430-II modeller. Uppdateringen är specifikt till för att lägga till ny, viktig funktionalitet för Fluke 438-II. Denna nya funktionalitet gör det möjligt för användaren att utföra motoranalys på frekvens styrda motorer, se produktsidan för Fluke 438-II och tillägg till bruksanvisningen.

Appen kräver att ett COM-portnummer väljs. Den informationen finns i enhetshanterarens enhetslista i Windows. Appen ger steg-för-steg-instruktioner.

Viktigt: Vissa instrument kan inte uppdateras med hjälp av USB 3.0, läs HJÄLP-texten i uppgraderaren innan du fortsätter. Senast uppdaterad 9/2018

Uppdatering av fast programvara V05.07 versionsinformation (.pdf) Komplett information om fördelarna med att uppdatera till V05.07. Dessa anteckningar är viktiga för att säkerställa bevarande av existerande data, se den korta guiden om datasäkerhet om du är osäker. Senast uppdaterad 9/2018.

PowerLog programvara för Fluke 430 Series II (.exe)
PowerLog programvara för Fluke 430-II Series.

Fluke 430 Series II USB drive (.zip)
Fluke 430 Series II USB-drivrutin kommer normalt att installeras automatiskt, den här filen är för manuell installation.