Swedish

Kalibreringstjänster

CalNet®: Den europeiska specialisten på kalibrering

Fluke har sina egna kalibreringslaboratorier i Storbritannien, Nederländerna och Tyskland, samt auktoriserade servicepartners i de flesta av Europas övriga länder. Alla dessa kalibreringslaboratorier arbetar tillsammans som ett enda kalibreringsnätverk: CalNet.

CalNet kan utfärda de kalibreringscertifikat som du behöver för att uppfylla ISO 9000-standarder. CalNet garanterar spårbarhet och åtkomst till de bästa kalibreringsenheter som nätverket kan erbjuda. På grund av det ständiga informationsutbytet och jämförelsen av standarder inom nätverket ökar spårbarheten medan inexaktheten och osäkerheten minskar.

CalNet står redo att hjälpa dig att möta behoven av kalibrering inte bara hos utrustning som tillverkas av Fluke, utan även hos produkter från andra tillverkare. Det är ett nätverk som ger dig några verkligt intressanta fördelar:

  • CalNet:s laboratorier är godkända av och spårbara till nationella standardiseringsorgan.
  • Varje laboratorium utgör en länk i kedjan till ett aktivt nätverk. Dela information, expertkunskaper och samma kvalitetsstandarder.

Behovet av kalibrering är direkt relaterat till de specifika uppgifter som din utrustning används till. CalNet kan tillhandahålla tjänster som är skräddarsydda utifrån dina behov, och som omfattar:

  • Genomförande av verifieringskontroll för enkel testutrustning. CalNet-dekalen som placeras på instrumentet efter testet garanterar att det fungerar enligt vad som anges.
  • CalNet-certifikat inklusive en kalibreringsrapport. När du behöver veta de exakta resultaten från kalibreringen.
  • Nationella kalibreringscertifikat om du behöver direkt spårbarhet till nationella standardiseringsorgan.
  • CalNet erbjuder fullständig lager- och underhållshantering av din installerade test- och mätutrustning inklusive utrustning från andra tillverkare. En adress för alla dina behov av utrustningsunderhåll och service.

Fluke kan utföra kalibreringar på olika sätt, så du kan välja den kalibrering som bäst motsvarar ditt kvalitetssystem, i relation till priset. Kalibreringarna är indelade i fyra nivåer, var och en med en specifik rutin, varifrån de upplysningar som finns nedan är hämtade.