Swedish

Fluke 985 partikelmätare för luftburna partiklar

Ny uppdatering av den fasta programvaran till Fluke 985 partikelmätare för luftburna partiklar

En ny uppdatering av den fasta programvaran (version V2.05) släppt i augusti 2014, för Fluke 985 partikelmätare för luftburna partiklar, finns nu tillgänglig.

Denna uppdatering av den fasta programvaran ger en prestandauppgradering av ett minnesproblem som kunde leda till slumpmässiga återställningar/omstarter.

Detta meddelande förklarar hur man får tag i den kostnadsfria uppdateringen av den fasta programvaran och förklarar, steg för steg, hur uppdateringen utförs.

Hur man får tag i den kostnadsfria uppdateringen av den fasta programvaran

  1. Hämta uppdateringsfilen (FWUpdate.bin) till en dator och spara den på ditt skrivbord eller på en bärbar dator.
  2. Kopiera filen till rot- eller toppnivån på en USB-enhet.
  3. Stäng av FLUKE-985-instrumentet och anslut därefter USB-enheten.
  4. Håll ned MENU-knappen på FLUKE-985-instrumentet samtidigt som av/på-knappen trycks ned.
  5. Släpp alla knappar, när ett meddelande på skärmen anger att den fasta programvaran håller på att uppdateras.
  6. Avlägsna USB-enheten, så snart instrumentet är igång och kör den nya fasta programvaran.

Hur man avgör om uppdateringen av den fasta programvaran redan har installerats

Kontrollera först den fasta programvarans version, genom att följa dessa steg, för att avgöra om din FLUKE-985 har den senaste versionen av den fasta programvaran, V2.05:

  1. Tryck på MENU-knappen;
  2. Bläddra igenom alternativen under MENU med hjälp av pilknapparna LEFT/RIGHT och UP/DOWN till dess att du ser ikonen DIAGNOSTICS dyka upp;
  3. Tryck på knappen ENTER/SELECT, så kommer du att se den fasta programvaran (FW:2.05) visas i skärmens nedre vänstra hörn.