Fluke 1732, 1734, 1736 och 1738 effektlogg

Fluke Energy Analyze Plus v3.3 (.exe)
Fluke Energy Analyze Plus programvara för nedladdning, analys och rapportering. Används med Fluke 1730, 1732, 1734, 1736, 1738 och Fluke 1742, 1746 och 1748. (Kompatibel med Windows 7, 8 och 10).
(06/2018)

Fluke Energy Analyze Plus v3.3 versionskommentarer (.pdf)
Fluke Energy Analyze Plus programvara för nedladdning, analys och rapportering. Används med Fluke 1730, 1732, 1734, 1736, 1738 och Fluke 1742, 1746 och 1748. (Kompatibel med Windows 7, 8 och 10).
(06/2018)

Fluke 173x v2.1 Firmware File (.bin)
Uppdateringsproceduren beror på instrumentets aktuella revision av den fasta programvaran.

  1. Uppdatera instrument med fast programvara med revision 2.0 genom att spara den fasta programvarans binärfil i en katalog kallad Fluke173x.
  2. Uppdatera instrumentet 1736 med fast programvara med revision 2.0 genom att spara den fasta programvarans binärfil i en katalog kallad Fluke1736. Byt namn på den binära filen i den mappen till 1736_firmware_2.1.bin.

USB-minnet måste formateras med FAT32 och ovan nämnda katalog måste ligga på rotnivå. Se den fasta programvarans versionskommentarer för mer information. Obs! Formatera endast om nya USB-enheter. Fluke USB-enheter som medföljer produkten är redan formaterade med FAT32. Omformatering av enheten raderar alla befintliga data från registreringssessionerna.

Anslut USB-minnet till instrumentet. Om den fasta programvaran är av en senare version än den på instrumentet startar den automatiska uppdateringen. Senast uppdaterad (01/2017)

Tillgängliga licenser*:

  • Gratis licens för att implementera anslutning till WiFi-infrastruktur (vid registrering) gäller Fluke 1732, 1734, 1736 och 1738
  • Uppgradering av Fluke 1736 till 1738
  • IEEE519 rapportlicens gäller Fluke 1736 och 1738

*Kontakta din lokala Fluke-återförsäljare för mer information. 
Fast programvara v2.1 är minimikravet för installation av dessa licenser.

Formatera en USB-enhet med FAT32

Välj USB-enheten under Enheter och hårddiskar på datorn Högerklicka med musen och välj Formatera - VARNING: Formatering av enheten raderar alla befintliga data från registreringssessionerna. Välj FAT32 på menyn Filsystem Välj Starta

Versionskommentarer till Fluke 173x v2.1 fast programvara (.pdf)
Fullständig information om nya funktioner och felkorrigeringar. Det är viktigt att läsa den här informationen. (11/2017)

Excel Worksheet for Fluke 173X, 174X and 3540FC Calibration (.xlsm)
Excel-dokumentet Fluke17xx_354x-ExcelTool_Vx.xx.xlsm kommunicerar med Logger med fjärrkommandon genom USB-portarna. (03/2018)