Swedish

Fluke 1732, 1734, 1736 och 1738 effektlogg

Fluke Energy Analyze Plus
Fluke Energy Analyze Plus programvara för hämtning, analys och rapportering. Används med Fluke 1730, 1732, 1734, 1736, 1738, 1742, 1746 och 1748.

Fluke 173x v2.4.1 fil med fast programvara (.bin)
Uppdateringsproceduren beror på den version av fast programvara som för tillfället är installerad på instrumentet.

  1. För att uppdatera instrument som kör version 2.0, spara den binära filen för fast programvara till katalogen ”Fluke173x”
  2. Uppdatera instrumentet 1736 med fast programvara med revision 2.0 genom att spara den fasta programvarans binärfil i en katalog kallad Fluke1736. I den foldern byter du namn på binärfilen till ”1736_firmware_2.2.bin”

USB-minnet måste formateras med FAT32 och ovan nämnda katalog måste ligga på rotnivå. Se den fasta programvarans versionskommentarer för mer information. Obs! Formatera endast om nya USB-enheter. Fluke USB-enheter som medföljer produkten är redan formaterade med FAT32. Omformatering av enheten kommer att radera all befintlig data från inspelningssessioner.

Anslut USB-minnet till instrumentet. Om den fasta programvaran är av en senare version än den på instrumentet startar den automatiska uppdateringen. Senast uppdaterad 11/2017

Fluke 173x v2.4.1 versionsinformation för fast programvara (.pdf)
Komplett information om nya funktioner och förbättringar – det är viktigt att du läser detta. Senast uppdaterad 11/2017

Tillgängliga licenser*:

  • Gratis licens för att implementera anslutning till WiFi-infrastruktur (vid registrering) gäller Fluke 1732, 1734, 1736 och 1738
  • Uppgradering av Fluke 1736 till 1738
  • IEEE519 rapporterad licens – gäller Fluke 1736 och 1738

*Kontakta din lokala Fluke-återförsäljare för mer information.

Fast programvara v2.1 är minimikravet för installation av dessa licenser.

Excel Worksheet för kalibrering av Fluke 173X, 174X och 3540FC (.xlsm)
Excel workbook, Fluke17xx_354x-ExcelTool_Vx.xx.xlsm kommunicerar med loggern med fjärrkommandon via USB-portarna. Uppdaterad 07/2021