Swedish

Fluke 345 strömtång för elkvalitet

PowerLog Classic Programvara
PowerLog Classic programvara används med Fluke 345, VR1710, 1735 och 433/434/435. (Kompatibel med Windows Vista, 7, 8 och 10).

Programvara för uppdatering av fast programvara (.exe)

Instruktioner för uppgradering av fast programvara (.doc)


De senaste versionerna av fast programvara:

Det går att kontrollera instrumentets fasta programvara med följande steg: Tryck på knappen Meny, välj Instrument Setup (Instrumentkonfiguration) med markörknappen, välj Version and Calibration Version och kalibrering med markörknappen och tryck på Retur. Skärmen visar den fasta programvarans version:

  • Högerklicka och välj Spara mål som om du vill spara filen innan du använder uppgraderingsverktyget.
  • Kräver installation av uppdateringsprogramvara.

Fast programvara v1.02 (.zip)
Använd den här fasta programvaran om den befintliga versionen i instrumentet är äldre än 2.0.
Fast programvara v2.44 (.zip)
Använd den här fasta programvaran om den befintliga versionen i instrumentet är nyare än 2.0.

Fast programvara v3.0.2 (.zip)
Använd den här fasta programvaran om den befintliga versionen i instrumentet är nyare än 3.0.

Fluke 345 USB-drivrutiner (.zip)