Fluke 345 strömtång för elkvalitet

PowerLog Classic-programvara V4.4 (.exe)
PowerLog Classic-programvara används med Fluke 345, VR1710, 1735 och 433/434/435. (Kompatibel med Windows Vista, 7, 8 och 10). (01/2016)

Programvara för uppdatering av fast programvara  (.exe)

Uppgraderingsanvisningar för fast programvara (.doc)


De senaste versionerna av fast programvara:

Instrumentets fasta programvara kan kontrolleras med hjälp av dessa steg: Tryck på Meny-knappen, välj Instrument Setup (instrumentkonfigurationer) med markörknapparna, tryck Enter, välj Version och Calibration (kalibrering) med markörknapparna, tryck Enter. Skärmen visar den fasta programvarans version.

  • Högerklicka och välj Save Target As (välj mål som) om du vill spara filen innan du använder uppgraderingsverktyget.
  • Installation av uppdateringsprogramvara krävs.

Fast programvara v1.02 (.zip)
Använd denna fasta programvara om instrumentets befintliga fasta programvara är lägre än 2.0.

Fast programvara v2.44 (.zip)
Använd denna fasta programvara om instrumentets befintliga fasta programvara är högre än 2.0.

Fast programvara v3.0.2 (.zip)
Använd denna fasta programvara om instrumentets befintliga fasta programvara är högre än 3.0.

Fluke 345 USB-drivrutiner (.zip)