Swedish

För Fluke 190-serien II, 2- och 4-kanaliga instrument

Fast programvaruversion v11.44 
Fast programvaruversion v11.44 Viktigt-fil (Readme)

 • Förbättrad hantering av triggningsfördröjning för snabbaste tidbasinställningar (oscilloskopläge)
 • Produktionsrelaterad förbättring

Fast programvaruversion v11.43

 • Korrigerat problem där vissa enheter kunde uppvisa instabilt beteende för vissa kanaler, felaktiga baslinjenivåer och/eller ibland felaktig amplitud för kurvan. Detta gäller endast för de enheter där det står "2516" i slutet av subversionsinformationen som syns när man väljer användarnyckel, F3=Version&Kal.
 • Korrigerat problem med kanalinställningsreplikering så att automatiskt/manuellt områdesval nu också kopieras. Kanalreplikering väljs genom att trycka och hålla ned kanalknappen och tryck på en annan kanalknapp.
 • Korrigerat problem som kunde leda till att kanaljordindikeringen till vänster på displayen försvann när kurvan flyttades till botten av skärmen.

Fast programvara version v11.42

Den fasta programvaran version v11.42 har åtgärdat följande problem:

 • Produktionsrelaterade förbättringar till stöd för ny komponent

Fast programvara version v11.41

Den fasta programvaran version v11.41 har åtgärdat följande problem:

 • Förbättrad insamlingshastighet för uppspelning och "Fungerar/Fungerar inte"-test
 • Åtgärdat problem med "Fungerar/Fungerar inte"-test och uppspelning
 • Åtgärdat problem med spektrumvisning
 • Åtgärdat problem med BWL-indikering i mätarläget
 • Åtgärdat problem med avrundning av frekvensresultat

Fast programvara v11.40

Den nya uppdateringen v11.40 har åtgärdat följande problem:

 • Förbättrad insamlingshastighet för uppspelning och "Fungerar/Fungerar inte"-test
 • Åtgärdat problem med "Fungerar/Fungerar inte"-test och uppspelning
 • Åtgärdat problem med spektrumvisning
 • Åtgärdat problem med avrundning av frekvensresultat
 • Åtgärdat problem med BWL-indikering i mätarläget

Fast programvara v11.30

För 190-serien II, 2- och 4-kanals ScopeMeter-instrument med version 09.00 eller högre. Version v11.30-uppdateringen har åtgärdat följande problem (länk till filhämtning v11.30):

 • Åtgärdat det potentiella startproblemet i samband med inga värden på skärmen, eller i 4-kanalsversionen inga tillgängliga C&D-kanaler (*)
 • Åtgärdade problem med lagring och avläsning av ScopeRecord- och TrendPlotdata som .CSV till USB
 • Åtgärdat problem då ScopeMeter var avstängd i TrendPlot-läge med markörer på (*)

  Innan lanseringen av v11.30 kunde detta problem lösas genom att följa de nedanstående stegen:

  • Stäng av ScopeMeter-testverktyget
  • Koppla loss strömförsörjningen

  Vänta i 5 minuter innan du fortsätter med följande steg:

  • Anslut strömförsörjningen.
  • Slå på ScopeMeter-testverktyget
  • Sätt i batteripacket (batteriet laddas)

Fast programvara v11.20

För 190-serien II, 2- och 4-kanals ScopeMeter-instrument med version 09.00 eller högre. Den nya uppdateringen v11.40 har åtgärdat följande problem:

 • Möjlighet att öppna sparade vågformer för v10.0 eller senare
 • Åtgärdat .BMP-formatproblem vid kopiering av bilder från INT till USB
 • Förhindra att instrumentet låser sig när data kopieras från USB-minne och inget minne är anslutet

Fast programvara v11.10

För 190-serien II, 2- och 4-kanaliga ScopeMeter-testverktyg med version v09.00, v10.4X eller v11.0. Utgåvan v11.10 innehåller felkorrigeringar och lagring av vågformer i ScopeMeter-testverktyget på ett USB-minne som CSV-fil, som kan öppnas med FlukeView eller ett kalkylbladsprogram.

Fast programvara v11.10

Fluke 190 serien II, 4-kanalsinstrument med fast programvara v10.40, säkerhetsmeddelande och återkallelse

För 190-serien II, 4-kanals ScopeMeter-testverktyg med fast programvara version v10.40 har ett fel vid visning av decimalpunkten som kräver uppdatering av fast programvara till version v10.41 eller högre för att undvika en möjlig säkerhetsrisk.