Swedish

Fluke 1742, 1746 and 1748 Power Quality Logger Software

Fluke Energy Analyze Plus
Fluke Energy Analyze Plus programvara för hämtning, analys och rapportering. Används med Fluke 1730, 1732, 1734, 1736, 1738, 1742, 1746, 1748, 1773, 1775 och 1777.

Fluke 174x v2.2 fil med fast programvara (.bin)
För att ladda upp direkt till Fluke 174x från USB skapar du en katalog med namnet ”Fluke174x” på en FAT32-formaterad USB-sticka och kopierar filen med fast programvara till den katalogen.

USB-minnet måste formateras med FAT32 och ovan nämnda katalog måste ligga på rotnivå. Se den fasta programvarans versionskommentarer för mer information. Obs! Formatera endast om nya USB-enheter.  Omformatering av enheten kommer att radera all befintlig data från inspelningssessioner.

Anslut USB-stickan till instrumentet och använd ”Instrument Setup”-funktionen i Energy Analyze Plus för att starta uppdateringsprocessen. Se instrumentets bruksanvisning för närmare information.

Fluke 174x Fast programvara v2.2 Versionsinformation (.pdf)
Fluke 174x Fast programvara v2.0.5 Versionsinformation.

Excel Worksheet för kalibrering av Fluke 173X, 174X och 3540FC (.xlsm)
Excel workbook, Fluke17xx_354x-ExcelTool_Vx.xx.xlsm kommunicerar med loggern med fjärrkommandon via USB-portarna. Uppdaterad 03/2018.

174X v2.1 Licenses