Swedish

Fluke – Användarvillkor

Senast uppdaterad: 27 september, 2013

LÄS IGENOM ANVÄNDARVILLKOREN NOGA. GENOM ATT DU TAR DEL AV ELLER ANVÄNDER VÅRA webbplatser, mobilapplikationer eller andra produkter eller tjänster GODKÄNNER DU ATT DU ÄR BUNDEN AV DESSA ANVÄNDARVILLKOR OCH ALLA VILLKOR SOM DESSA HÄNVISAR TILL. OM DU INTE GODKÄNNER ALLA VILLKOREN SKA DU INTE ANVÄNDA VÅRA WEBBPLATSER, MOBILAPPLIKATIONER ELLER ANDRA PRODUKTER ELLER TJÄNSTER.

Dessa användarvillkor ("villkoren") gäller för din till tillgång till och användning av webbplatser, mobilapplikationer och andra produkter eller tjänster (gemensamt kallade "tjänsterna") tillhörande Fluke Corporation och vissa dotterbolag och filialer (gemensamt kallade "Fluke", "vi" eller "oss"). Dessa villkor har ingen påverkan på de villkor i andra avtal som du kan ha med Fluke gällande produkter, tjänster eller annat. Om du använder tjänsterna för någon enhet ska du visa och garantera att du har befogenhet att godkänna dessa villkor för enheten och att enheten godkänner att hållas ansvariga om du bryter mot villkoren.

Fluke förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor när som helst helt efter vårt eget omdöme. Om Fluke ändrar dessa villkor kommer vi meddela dessa ändringar, exempelvis genom e-postmeddelande, meddelande via tjänsterna eller genom att uppdatera datumet "Senast uppdaterad" högst upp i dessa villkor. Fortsätter du att använda tjänsterna anses du godkänna de reviderade villkoren. Vi rekommenderar att du läser igenom villkoren ofta för att försäkra dig om att du förstår vilka villkor som gäller för din användning av tjänsterna.   Om du inte godkänner de ändrade villkoren ska du sluta använda tjänsterna.

1. Sekretesspolicy

Se vår Sekretesspolicy om du vill veta mer om hur Fluke samlar in, använder och delar information om våra användare.

2. Försäljningsvillkor

Om du köper varor eller tjänster från Fluke gäller våra Försäljningsvillkor. Dessa försäljningsvillkor kan ändras utan meddelande när som helst och helt efter vårt eget omdöme. Därför borde du läsa igenom försäljningsvillkoren varje gång du gör ett inköp.

3. Giltighet, registrering och konton

Tjänsterna är inte riktade till eller avsedda att användas av någon under 18 år. Genom att använda tjänsterna visar och garanterar du att du (a) är 18 år eller äldre, (b) inte tidigare blivit avstängd eller borttagen från tjänsterna, (c) inte har mer än ett nätkonto hos Fluke samt (d) har full befogenhet att ingå detta avtal och att du genom detta inte bryter mot något annat avtal som du är delaktig i.

För att kunna ta del av och använda vissa delar av eller funktioner i tjänsterna kan du behöva registrera dig för ett nätkonto. När du registrerar dig för ett konto kan du inte ange ett kontonamn som innehåller ett varumärke om du inte har tillstånd från varumärkets ägare. Vi förbehåller oss rätten att återkräva kontonamn, eller vidta andra rimliga åtgärder om det behövs, för verksamheter eller individer som har juridisk rätt, såsom varumärkesrätt, till ett namn.

Vill du använda tjänsterna godkänner du att (w) tillhandahålla korrekt, aktuell och fullständig kontoinformation, (x) upprätthålla och omedelbart uppdatera din kontoinformation, (y) hålla ditt lösenord säkert och godta riskerna för obehörig åtkomst till ditt konto och informationen du tillhandahåller samt (z) omedelbart meddela oss om du upptäcker eller på annat sätt misstänker några säkerhetsbrott som rör tjänsterna.

4. Upphovsrätt och begränsad licens

Om inget annat anges av tjänsterna eller av Fluke ska tjänsterna och allt innehåll och material som rör dessa, vilket utan begränsning omfattar Flukes logotyp och all design, text, grafik, information, programvara och alla bilder, ljudfiler och andra filer, urval och kompositioner (gemensamt "innehållet") anses tillhöra Fluke eller våra licensgivare eller användare och skyddas av amerikansk och internationell upphovsrättslagstiftning.

Du ges härmed en begränsad, icke-exklusiv, icke återlicensierbar licens att ta del av och använda tjänsterna och innehållet, men licensen ska följa dessa villkor och omfattar inte (a) någon vidareförsäljning eller kommersiell användning av tjänsterna eller innehållet, (b) insamling och användning av information, bilder eller beskrivningar för någon produkt eller tjänst, (c) distribution, offentliga framföranden eller visningar av något innehåll, (d) ändringar eller härledda användningar av tjänsterna eller innehållet eller någon del av dessa, (e) användning av datautvinning, robotar eller liknande datainsamlings- eller datautvinningsmetoder, (f) hämtning (annat än sidcaching) av någon del av tjänsterna, innehållet eller informationen förutom om detta uttryckligen tillåts av tjänsterna samt (g) någon annan användning av tjänsterna eller innehållet än vad som avsetts. All användning av tjänsterna eller innehållet som inte specifikt tillåts här utan att på förhand ha fått skriftligt tillstånd från Fluke är strikt förbjudet och kommer att leda till att licensen som ges häri dras in. Den här formen av obehörig användning kan också bryta mot gällande lagstiftning vilket utan begränsning omfattar upphovsrätt och varumärkeslagar och gällande kommunikationsregleringar. Om det inte uttryckligen anges häri eller av Fluke ska inget i dessa villkor tolkas som att det via estoppel-princip, slutsats eller på annat sätt ger licens till immateriella rättigheter. Denna licens kan dras in när som helst.

Utan att hindra något i dessa villkor kan tjänsterna eller innehållet bestå av programvarukomponenter som rörs av separata licensvillkor och i sådana fall ska dessa licensvillkor gälla för tillgång till och användning av dessa programvarukomponenter.

5. Policy för upprepade överträdelser och upphovsrättsklagomål

Enligt Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") och annan gällande lagstiftning har Fluke som policy att under lämpliga omständigheter och efter Flukes eget omdöme stänga av kontoinnehavare och andra användare på tjänsterna som anses ha begått upprepade överträdelser. Fluke kan också helt efter vårt eget omdöme begränsa tillgången till tjänsterna och/eller stänga av konton för användare som gör intrång på andras immateriella rättigheter oavsett om det är ett upprepat intrång eller ej.

Om du anser att något i tjänsterna gör intrång på någon upphovsrätt som du äger eller styr kan du göra en anmälan om sådant intrång hos vår särskilt utvalda agent enligt nedan:

Utvald agent: Huvudansvarig immateriell rätt
Adress: 6920 Seaway Blvd, MS203A, Everett WA 98203
Telefon: 425-446-5932
Fax: 425-446-5117
E-post: copyright@fluke.com

Se 17 U.S.C. §512(c)(3) för kraven för korrekta anmälningar. Observera att om du medvetet anger felaktigheter i din anmälan om huruvida materialet eller aktiviteten utgör ett intrång kommer du att hållas skyldig för skador, inklusive kostnader och advokatarvoden, som ådras av oss eller annan part som påståtts göra intrång efter som litat på sådana felaktigheter i att ta bort material eller aktivitet eller tillgång till desamma som påstås utgöra intrång.

6. Varumärken

"Fluke", "Fluke Biomedical", "Fluke Calibration", "Fluke Networks" och Flukes logotyp och alla andra Fluke-produkter och tjänstenamn, logotyper eller slogans som kan synas på tjänsterna är varumärken tillhörande Fluke i USA och andra länder. De får inte kopieras, imiteras eller användas, helt eller delvis, utan att på förhand få skriftligt tillstånd från Fluke. Varumärken från tredje part som kan synas på tjänsterna ägs av respektive företag och får inte användas utan tillstånd från gällande ägare av varumärket. Du får inte använda meta taggar eller annan "dold text" där du använder "Fluke" eller något av Flukes andra namn, varumärken, produkt- eller tjänstenamn utan att på förhand få skriftligt tillstånd från Fluke. Dessutom ska tjänsternas utseende, inklusive sidhuvuden, grafik, knappikoner och script, anses vara tjänstemärken, varumärken och/eller trade dress tillhörande Fluke och får inte kopieras, imiteras eller användas, helt eller delvis, utan att på förhand få skriftligt tillstånd från Fluke. Alla andra varumärken, registrerade varumärken, produktnamn och företagsnamn eller logotyper som nämns i tjänsterna tillhör respektive ägare. Hänvisningar till produkter, tjänster, processer eller annan information med namn, varumärke, tillverkare, leverantör eller på annat sätt utgör eller antyder inte Flukes stöd, sponsring eller rekommendation.

7. Länkar

Du ges begränsad, icke exklusiv rätt att skapa en textlänk till tjänsterna för icke kommersiella syften så länge en sådan länk inte avbildar Fluke eller våra produkter eller tjänster på ett felaktigt, vilseledande, nedsättande eller annat kränkande sätt och att länksidan inte innehåller något vuxet eller olagligt material eller något annat material som är stötande, utgör trackasserier eller på annat sätt är anstötligt. Den här begränsade rätten kan dras in när som helst. Du får inte använda Flukes logotyp eller grafik som tillhör Fluke för att länka till tjänsterna utan att ha fått uttryckligt skriftligt tillstånd från Fluke. Du får dessutom inte använda, rama in eller använda inramande teknik för att bädda in Flukes varumärken, logotyper eller annan information såsom bilderna på tjänsterna, innehållet i texten eller layouten/designen på sidorna och formulären på någon av tjänsternas sidor utan att ha fått uttryckligt skriftligt tillstånd från Fluke. Förutom det som anges ovan ska du inte ges någon licensrätt eller annan rätt via estoppel-princip, slutsats eller på annat sätt genom Flukes eller tredje parts patent, varumärke, upphovsrätt eller egendomsrätt.

Fluke gör inga anspråk eller uttalanden om och ska inte hållas ansvariga för kvaliteten, innehållet, arten eller tillförlitligheten hos tredje parts webbplatser som kan nås via länkar från tjänsterna eller webbplatser som länkar till tjänsterna. Dessa webbplatser styrs inte av Fluke och Fluke ansvarar inte för innehållet på länkade webbplatser, länkar på länkade webbplatser eller de granskningar, ändringar eller uppdateringar som görs på sådana webbplatser. Fluke tillhandahåller dessa länkar till din förmån och länkar som inkluderas ska inte tolkas som att Fluke tillhör, stöder eller inlemmar sådana webbplatser eller informationen på dessa. När du lämnar tjänsterna ska du vara uppmärksam på att våra villkor slutar gälla. Du borde läsa igenom de gällande villkoren, om exempelvis sekretess och datainsamling, på de webbplatser du navigerar till från tjänsterna.

8. Tredje parts innehåll

Fluke kan komma att tillhandahålla tredje parts innehåll på tjänsterna och kan komma att tillhandahålla länkar till webbplatser och innehåll från tredje part (gemensamt "tredje parts innehåll") som en tjänst för de som är intresserade. Fluke varken styr, stöder eller inlemmar tredje parts innehåll och ger inga uttalanden eller garantier på något sätt rörande tredje parts innehåll vilket utan begränsning omfattar dess korrekthet eller fullständighet. Du erkänner och godkänner att Fluke inte ansvarar för eller inte på något sätt kan hållas ansvariga för tredje parts innehåll och inte har något ansvar att uppdatera eller granska tredje parts innehåll. Användarna använder tredje parts innehåll på egen risk.

9. Annonsering och kampanjer, tredje parts produkter, tjänster och kampanjer

Fluke kan komma att visa annonser och kampanjer från tredje part på tjänsterna eller kan komma att på annat sätt tillhandahålla information om eller länkar till tredje parts produkter eller tjänster på tjänsterna. Dina affärsrelationer eller kommunikationer med eller deltagande i kampanjer tillhörande tredje part och de villkor, garantier och uttalanden som rör dessa relationer eller kampanjer rör endast dig och den berörda tredje parten. Fluke ansvarar inte och ska inte hållas ansvariga för förluster eller skador av något slag som uppstår utifrån dessa relationer eller kampanjer eller utifrån tredje parts information som visas på tjänsterna.

10. Användarinnehåll

Tjänsterna kan omfatta diskussionsforum, bloggar eller andra interaktiva funktioner eller avdelningar där du eller andra användare kan skapa, lägga upp eller lagra innehåll som utan begränsning omfattar text, musik, ljud, foton, videor, grafik, kod, objekt eller material (gemensamt kallade "användarinnehåll"). Du anses förstå att ditt användarinnehåll kan ses av andra och att du kan styra över vem som har tillgång till ditt innehåll genom att ändra dina sekretssinställningar. Du godkänner att du ansvarar helt för ditt användarinnehåll och att din användning av dessa interaktiva funktioner eller avdelningar sker på din egen risk.

Genom att använda de interaktiva avdelningarna på tjänsterna godkänner du att du inte ska lägga upp, ladda upp, överföra, sprida, lagra, skapa eller på annat sätt publicera följande på tjänsterna:

 • Användarinnehåll som är olagligt, förtal, kränkande, stötande, pornografiskt, opassande, oanständigt, suggestivt, trakasseri, hotfullt, inkräktande på sekretess- eller allmänrätter, grovt, provocerande, falskt eller på annat sätt anstötande
 • Användarinnehåll som utgör, uppmuntrar till eller anvisar om kriminella handlingar, gör intrång på någon parts rättigheter eller som på annat sätt kan skapa skulder eller bryta mot några lokala, statliga, nationella eller internationella lagar
 • Användarinnehåll som kan göra intrång på någon parts patent, varumärken, företagshemligheter, upphovsrätter eller andra immateriella eller egendomsrätter  Genom att du lägger upp användarinnehåll visar och garanterar du att du har juridisk rätt att sprida och reproducera sådant innehåll
 • Användarinnehåll som innehåller eller avbildar uttalanden, kommentarer eller anspråk som inte speglar dina uppriktiga åsikter och erfarenheter
 • Användarinnehåll som imiterar någon person eller enhet eller på annat sätt ger en felaktig bild av din relation till en person eller enhet 
 • Icke ombedda kampanjer, politiska kampanjer, annonser eller inbjudningar
 • Privat information om någon tredje part som utan begränsning omfattar adresser, telefonnummer, e-postadresser, personnummer och kreditkortsnummer
 • Virus, korrupta data eller andra skadliga, störande eller destruktiva filer
 • Användarmaterial som, enligt Flukes omdöme, är stötande eller som begränsar eller förhindrar andra personers användning eller upplevelse av tjänsterna eller som kan utsätta Fluke eller andra användare för skador eller skulder av något slag

Du godkänner också att du inte kommer att bryta mot några lagar, avtal, immateriella eller tredje parts rättigheter eller göra några kränkande handlingar och att du har hela ansvaret för ditt uppförande på tjänsterna. Du godkänner att du ska följa dessa villkor och inte:

 • Använda tjänsterna på något sätt som kan störa, avbryta, negativt påverka eller förhindra att andra användare använder tjänsterna till fullo, eller som kan skada, störa, överbelasta eller försämra tjänsternas funktion på något sätt
 • Skicka icke ombedda eller obehöriga annonser, inbjudningar, kampanjmaterial, spam, skräppost, kedjebrev eller pyramidspel, eller skörda eller samla in e-postadresser eller annan kontaktinformation från andra användare på tjänsterna för att skicka spam eller andra kommersiella meddelanden
 • Använda robotar, spindlar, webbcrawlers, skrapor eller andra automatiserade metoder eller gränssnitt som inte tillhandahålls av oss för att komma åt tjänsterna eller utvinna data
 • Bakåtutveckla någon del av tjänsterna eller göra något annat för att försöka utvinna källkoden eller koppla eller komma förbi åtgärder som används för att begränsa åtkomsten till avdelningar, innehåll eller koder på tjänsterna (förutom när detta uttryckligen tillåts enligt lag)
 • Använda eller försöka att använda någon annan användares konto utan behörighet från denna användare eller Fluke
 • Försöka att komma förbi innehållsfilter som vi använder, eller försöka att komma åt någon tjänst eller avdelning på tjänsterna som du inte har åtkomstbehörighet till
 • Försöka att på något sätt visa att du har en relation till oss eller att vi stöder dig eller några produkter eller tjänster för något syfte
 • Trakassera, hota, jaga eller förfölja andra
 • Utveckla tredje parts applikationer som interagerar med användarinnehåll och tjänsterna utan att på förhand fått skriftlig tillåtelse från oss
 • Använda tjänsterna för något olagligt eller obehörigt syfte eller utöva, uppmuntra till eller främja någon aktivitet som bryter mot dessa villkor

Fluke ansvarar inte och ska inte hållas ansvariga för andras uppföranden och dina interaktioner med andra användare på tjänsterna (offline eller online) och Fluke är dessutom inte ansvariga för relaterade förluster, skadestånd eller skador. Verkställandet av dessa villkor sker efter Flukes omdöme och om dessa villkor inte verkställs ska Fluke inte anses ha avsagt sig rätten att verkställa villkoren i andra fall. Dessutom utgör dessa villkor inte någon privat talerätt för någon tredje part eller rimliga förväntningar eller löften om att tjänsterna inte innehåller innehåll som förbjuds enligt dessa villkor. Som leverantör av interaktiva tjänster ska Fluke inte hållas ansvariga för kommentarer, uttalanden eller användarinnehåll som våra användare tillhandahåller genom tjänsternas interaktiva avdelningar. Även om Fluke inte har någon skyldighet att granska, ändra eller övervaka användarinnehåll ska Fluke förbehålla sig rätten och använda sitt omdöme att ta bort, granska eller ändra användarinnehåll som lagts upp och lagras på tjänsterna när som helst oavsett anledning utan meddelande och du har hela ansvaret för att på egen kostnad skapa säkerhetskopior av och att ersätta användarinnehåll som du lägger upp och lagrar på tjänsterna.

All användning av tjänsterna som bryter mot dessa villkor kan komma att leda till, bland annat, avstängning och indragning av din rätt att använda tjänsterna.

11. Produktrecensioner

Vi kan komma att erbjuda dig en chans att berätta för Fluke eller andra Fluke-användare vad du tycker om våra produkter eller tjänster ("produktrecensioner"). Om du tar en sådan chans till produktrecension godkänner du att du ska uttrycka dina åsikter på ett lagligt, ärligt sätt i god tro och att avslöja för andra eventuella intressekonflikter eller relationer som kan påverka dina åsikter (som att någon betalar dig eller ger dig något utan kostnad för att uppmuntra dig till att kommentera, du godkänner att du gör rimliga uttalanden). Alla produktrecensioner ska strikt ses som den skrivande användarens åsikter och Fluke varken stöder eller godkänner sådana recensioner och ansvarar inte och ska inte hållas ansvariga för sådana recensioners korrekthet, lämplighet eller innehåll.

12. Rättigheter för användarinnehåll

Du behåller rätten till användarinnehåll som du skickar in till Fluke. Genom att skicka in eller lägga upp användarinnehåll på tjänsterna ger du Fluke en icke exklusiv, royalty-fri, fortgående, oåterkallelig och fullt återlicensierbar rätt att använda, reproducera, ändra, anpassa, publicera, översätta, skapa härledda verk från, distribuera, framföra och visa sådant användarinnehåll över hela världen i alla slags media, för marknadsföring och publicitet.

Genom att du lägger upp användarinnehåll på tjänsterna visar och garanterar du att (a) användarinnehållet inte är konfidentiellt, (b) du äger och styr alla rättigheterna till användarinnehållet du lägger upp eller att du på annat sätt har alla nödvändiga befogenheter att lägga upp sådant användarinnehåll på tjänsterna, (c) användarinnehållet är korrekt och inte vilseledande eller skadlig på något sätt, samt att (d) användarinnehållet och din användning och uppläggning av detta inte bryter mot eller kommer att bryta mot dessa villkor eller gällande lagstiftning, regler eller regleringar.

13. Återkoppling

Du kan skicka in frågor, kommentarer, förslag, idéer, planer, anteckningar, ritningar, original- eller kreativa material eller annan information eller material om Fluke och tjänsterna (gemensamt kallade "återkoppling"). Oavsett om återkopplingen skickas in via tjänsterna eller på annat sätt är denna inte konfidentiell och ska anses tillhöra Fluke helt. Fluke ska ha exklusiva rättigheter, inklusive alla immateriella rättigheter, till sådan återkoppling och ska ha rätt till obegränsad användning och spridning av denna återkoppling oavsett syfte, kommersiellt eller ej, utan att erbjuda dig erkännande eller kompensation.

14. Exportera

Du ansvarar för att följa alla gällande lagar för exportkontroll i USA och alla andra gällande myndighetsorgan vilket utan begränsning omfattar Export Administration Regulations (USA:s administrationsföreskrifter för export) ("exportlagarna"). Du visar och garanterar att du inte, direkt eller indirekt, exporterar, återexporterar, hämtar eller på annat sätt överför något innehåll: (a) till eller från individer, enheter eller länder som förbjuds av exportlagarna, vilket utan begränsning omfattar förbud mot exporter till eller från (i) något land som omfattas av amerikanskt embargo eller liknande restriktion (som Kuba, Iran, Syrien, Sudan och Nordkorea) eller invånare i sådant land, eller (ii) till någon på amerikanska Treasury Departments Specially Designated Nationals List eller amerikanska Department of Commerces Denied Persons List eller Denied Entity List eller på någon annan exportkontrollista, eller (b) i något syfte som förbjuds av exportlagar vilket utan begränsning omfattar spridning av kärn-, kemiska eller biologiska vapen eller utveckling av missilteknik.

15. Ersättning

Du godkänner att du ska försvara, ersätta och hålla skadelösa Fluke och våra partners, oberoende entreprenörer, tjänsteleverantörer och konsulter och våra respektive direktörer, chefer, anställda och agenter (gemensamt kallade "Flukes parter") från och mot anspråk, skador, kostnader, skulder och utgifter (vilket utan begränsning omfattar rimliga advokatarvoden) som kan uppstå från:  (a) din användning av tjänsterna, (b) användarinnehåll som du lägger upp, laddar upp, använder, sprider, lagrar eller på annat sätt överför till eller genom tjänsterna, (c) återkoppling du tillhandahåller, (d) att du bryter mot dessa villkor, eller (e) att du bryter mot någon annans rättigheter.

16. Ansvarsfriskrivning

FÖRUTOM OM DET UTTRYCKLIGEN ANGES SKRIFTLIGEN AV FLUKE SKA TJÄNSTERNA OCH INNEHÅLLET TILLHANDAHÅLLAS "SOM DET ÄR" UTAN NÅGON SOM HELST UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER. FLUKE FRÅNSÄGER SIG ALLA ANDRA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER SOM UTAN BEGRÄNSNINGAR OMFATTAR UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, VISS TITEL OCH TJÄNSTERNAS OCH INNEHÅLLET ICKE-INTRÅNG. FLUKE VARKEN VISAR ELLER GARANTERAR ATT INNEHÅLLET PÅ TJÄNSTERNA ÄR KORREKT, FULLSTÄNDIGT, TILLFÖRLITLIGT, AKTUELLT ELLER FELFRITT.

FLUKE ANSVAR INTE FÖR TYPOGRAFISKA FEL ELLER UTELÄMNANDEN SOM RÖR PRISSÄTTNING, TEXT ELLER FOTOGRAFIER. ÄVEN OM FLUKE FÖRSÖKER ATT GÖRA DIN TILLGÅNG TILL OCH ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA SÄKER KAN OCH SKA FLUKE INTE VISA ELLER GARANTERA ATT TJÄNSTERNA ELLER DESSAS SERVRAR ÄR FRIA FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER OCH DÄRFÖR SKA DU ANVÄNDA INDUSTRIGODKÄND PROGRAMVARA FÖR ATT UPPTÄCKA OCH TA BORT VIRUS FRÅN ALLA HÄMTNINGAR.

Fluke förbehåller sig rätten att ändra allt innehållet på tjänsterna och ändra, stänga av eller avsluta tjänsterna eller någon funktion på tjänsterna när som helst utan meddelande och utan skyldigheter eller skulder till dig. Hänvisningar till produkter, tjänster, processer eller annan information med namn, varumärke, tillverkare, leverantör eller på annat sätt utgör eller antyder inte Flukes stöd, sponsring, rekommendation eller en relation till Fluke. I vissa jurisdiktioner tillåts inte frånskrivning av underförstådda villkor i kundavtal, så vissa eller alla av dessa frånskrivningar kanske inte gäller dig.

17. Ansvarsbegränsning

FLUKE ELLER FLUKES PARTER SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR DIREKTA, SÄRSKILDA, INDIREKTA ELLER FÖLJDSKADOR AV NÅGOT SLAG, VILKET UTAN BEGRÄNSNING OMFATTAR FÖRLUST AV ANVÄNDNING, FÖRLUST AV VINST ELLER FÖRLUST AV DATA, OAVSETT OM DETTA GÄLLER ÅTGÄRDER I AVTAL, KRÄNKANDE HANDLINGAR (SOM UTAN BEGRÄNSNING OMFATTAR FÖRSUMLIGHET) ELLER ANNAT SOM UPPSTÅR FRÅN ELLER SOM PÅ NÅGOT SÄTT ANKNYTER TILL ANVÄNDNING ELLER OMFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA, OCH DETTA OMFATTAR UTAN BEGRÄNSNINGAR SKADOR SOM ORSAKAS AV ELLER UPPSTÅR FRÅN NÅGON ANVÄNDARES TILLTRO TILL INFORMATION SOM TILLHANDAHÅLLITS FRÅN FLUKE ELLER SOM UPPSTÅR FRÅN MISSTAG, UTELÄMNANDEN, STÖRNINGAR, DEFEKTER, VIRUS, FÖRDRÖJD DRIFT ELLER ÖVERFÖRING ELLER NÅGOT FEL, OAVSETT OM DETTA SKER PÅ GRUND AV HÄNDELSER UTANFÖR MÄNSKLIG KONTROLL, KOMMUNIKATIONSFEL, STÖLD, FÖRSTÖRELSE ELLER OBEHÖRIG ÅTKOMST TILL FLUKES REGISTER, PROGRAM ELLER TJÄNSTER. FLUKES SAMLADE SKULDANSVAR SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, OAVSETT GENOM AVTAL, GARANTI, KRÄNKANDE HANDLING (ÄVEN FÖRSUMMELSE, SÅVÄL AKTIV, PASSIV SOM TILLSKRIVEN), PRODUKTANSVAR, STRIKT ANSVAR ELLER ANNAN TEORI SOM UPPSTÅR FRÅN ELLER ANKNYTER TILL ANVÄNDNINGEN AV ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA TJÄNSTER ELLER DESSA VILLKOR ÖVERSTIGA DEN KOMPENSATION, OM NÅGON, SOM DU BETALAR FLUKE FÖR TILLGÅNG TILL ELLER ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA.

18. Ändring av tjänsterna

Fluke förbehåller sig rätten att tillfälligt eller permanent ändra eller avsluta tjänsterna eller någon funktion eller del av dessa utan föregående meddelande. Du godkänner att Fluke inte ska hållas ansvariga för någon ändring, avstängning eller avslutning av tjänsterna eller någon del av dessa.

19. Gällande lagstiftning, Skiljedomsförfarande

LÄS IGENOM FÖLJANDE STYCKE NOGA EFTERSOM DET KRÄVER ATT DU GENOMGÅR SKILJEDOMSFÖRFARANDEN MED FLUKE OCH BEGRÄNSAR HUR DU KAN SÖKA ERSÄTTNING FRÅN FLUKE.

Du och Fluke godkänner att genomgå skiljedomsförfaranden för tvister som uppstår från dessa villkor eller din användning av tjänster förutom att du och Fluke inte behöver genomgå skiljedomsförfaranden för tvister där någon av parterna söker skälig eller liknande ersättning för påstådd olaglig användning av upphovsrätt, varumärken, namn, logotyper, företagshemligheter eller patent. SKILJEDOMSFÖRFARANDEN HINDRAR DIG FRÅN STÄMNING I DOMSTOL ELLER FRÅN RÄTTEGÅNG MED JURY. Du och Fluke godkänner att ni skriftligen ska underrätta varandra om någon tvist inom trettio (30) dagar från det att denna uppstår. Sådan underrättelse ska skickas till Fluke Corporation, Attn: Legal, 6920 Seaway Blvd, MS203A, Everett WA 98203. Du och Fluke godkänner dessutom:  (a) att försöka nå en informell lösning innan skiljedomsförfarande krävs, (b) att skiljedomsförfaranden sker i Seattle, Washington, USA, (c) att skiljedomsförfarande utförs konfidentiellt av en enda skiljedomare i enlighet med JAMS, samt (d) att statliga eller federala domstolar i King County, Washington, USA, ska ha exklusiv jurisdiktion över överklaganden om ersättning från skiljedom och över mål mellan parterna som inte rör skiljedomsförfarandet. Utöver de former av grupptalan och skadestånd som anges nedan har skiljedomaren befogenhet att bevilja skadestånd som annars kan beviljas av domstol. Tvister mellan parterna ska vara underställda dessa villkor och lagstiftningen i delstaten Washington, USA, och gällande amerikansk lagstiftning, utan att påverka konflikter mellan lagprinciper som kan gälla vid tillämpning av lagen i en annan jurisdiktion. OAVSETT OM TVISTER TAS UPP I SKILJEDOM ELLER DOMSTOL SKA DU OCH FLUKE INTE PÅBÖRJA GRUPPTALAN, GRUPPSKILJEDOM ELLER REPRESENTATIV TALAN ELLER PROCESS MOT DEN ANDRA.

20. Avslutning

Utan att påverka dessa villkor förbehåller sig Fluke rätten att utan meddelande och efter eget omdöme dra in din rätt att använda tjänsterna eller någon del av dessa och att spärra eller hindra din framtida tillgång till och användning av tjänsterna eller någon del av dessa.

21. Delbarhet

Om någon bestämmelse i dessa villkor anses som olaglig, ogiltig eller på något sätt overkställbar ska denna bestämmelse anses som delbar från dessa villkor och ska inte påverka giltigheten eller verkställbarheten hos resterande bestämmelser.