Swedish

Produktåtertagnings- och återvinningsprogram

Fluke har lanserat ett formellt produktåtertagnings- och återvinningsprogram i Europa som överensstämmer med EU:s direktiv 2002/96/EC om kassering av elektrisk och elektronisk utrustning, även kallat "WEEE-direktivet".

Programmet tillhandahåller självbetjäningsanvisningar för enkel produktåtertagning och -återvinning. Utrustning som returneras genom programmet hanteras på ett miljövänligt sätt enligt de förfaringssätt som uppfyller eller överträffar WEEE-direktivets krav. Programmet gäller för Fluke-kunder med Fluke-produkter som har förbrukats..

Riktlinjerna för programmet är följande:

 • Fluke godtar elektroniska test-, mät- och övervakningsprodukter som är från Fluke eller från ett dotterbolag till Fluke med eller utan WEEE-standardsymbolen (soptunna).
 • Retur av elektrisk och elektronisk utrustning kräver godkännande av Fluke före retur. Behörighetskoden (= WEEE-registreringsnummer) kan du som distributör hitta på dina fakturor och som slutanvändare kan du kontakta din distributör.
 • Om produkten som ska returneras är ett system som kräver isärmontering ansvarar kunden för alla kostnader som är knutna till isärmontering och borttagning av systemet.
 • Om du har några andra frågor om hur Fluke-produkterna uppfyller miljökraven kan du kontakta oss via e-post.

Skydda miljön med Fluke återvinningsprogram

Välkommen till Fluke återvinningsprogram. Flukes program förser dig med en miljömedveten lösning för retur och återvinning av Fluke-produkter som uppfyller aktuella och kommande regionala föreskrifter. Fluke återvinningsprogram är enkelt att använda. Det har utformats för att göra bearbetning, utvinning och återvinning av Fluke-produkter kostnadseffektiv och miljövänlig. Det befriar användaren från ansvaret för hantering av överflödig och förbrukad utrustning. Fluke har utlokaliserat sina tjänster till B2B Compliance. Följ bara nedanstående enkla steg när du vill komma igång:
 1. Bestäm vilken utrustning som ska returneras till Fluke 
 2. Avinstallera och förpacka utrustningen 
  • Avlägsna batterier vid behov
  • Avlägsna data vid behov 
 3. Kontakta Fluke/B2B Compliance för att ordna med retur eller upphämtning 

Vanliga frågor om återvinning – programmets styrkor

Obs! Termerna "avfallshantering", "kasserat" och "hantering" syftar på bearbetning, utvinning och återvinning av Fluke-utrustning på ett miljövänligt sätt.

Regler och villkor 

 • Kunderna godtar följande regler och villkor när de skickar en återvinningsförfrågan: Den returnerade produkten får inte innehålla ämnen som kan vara farliga för hälsan eller skadliga för miljön.
 • Kunden är ansvarig för att ta bort eventuella känsliga data och för att ta bort batterier som finns i eller på enheterna eller databärare som returneras till Fluke.
 • Förpackningsvillkor ‒ Alla produkter ska vara packade och klara för avhämtning, förpackade och märkta med RGV-nummer (returgodsverifiering). 
 • Återvinningskostnader ‒ Fluke betalar alla återvinningskostnader för bearbetning, utvinning, återvinning och miljövänlig hantering av produkten via programmet..
 • Transportkostnader:: 
  - Slutanvändare: Du ombeds returnera instrumenten till en fördefinierad adress eftersom ett depositionssystem inte är ekonomiskt försvarbart och opraktiskt.
  - Distributörer: Utgår från volym, förpackat i antingen >100 kg eller 1 m3, med en maximal frekvens på en gång i månaden – Fluke ordnar med avhämtning.
 • Uppdrag ‒ Slutanvändaren tilldelar Fluke alla rättigheter att, vid bearbetning, utvinning, återvinning och hantering av den återvunna produkten, på ett miljövänligt sätt röja framtida hinder. Slutanvändaren garanterar att de har en tydlig och säljbar rubrik för den produkt som ska levereras till Fluke.
 • Kunden ansvarar för kostnader som har uppstått om felaktiga produkter konstateras och levereras.
 • Fluke ansvarar inte för produkter som levererats av misstag och garanterar heller inte att produkten kan returneras till kunden.
 • Kunden ansvarar för att de skickade anvisningarna tillämpas. I annat fall kan inte Fluke hållas ansvarigt när instrumenten hamnar i andra sammansatta system.

Fluke har utlokaliserat sina tjänster till B2B Compliance 

Initiera en returförfrågan »