Swedish

Filter

Säkerhet

Tillämpningar

Strömmätning

Generings-/simuleringsfunktioner

Mätfunktioner

Funktioner

Tryckmätningar

Övriga mätningar

Genereringsfunktioner

Tryckgenerering

Spänningsmätning

Egensäkra testverktyg för farliga områden

Egensäkerhet är en säkerhetsmetod som används i potentiellt explosiva miljöer. Certifierade egensäkra verktyg är utformade för att förhindra att tillräckligt med energi avges för att orsaka antändning av brännbara material. Egensäkerhetsstandarder gäller all utrustning som kan skapa en eller flera av följande olika definierade potentiella explosionskällor.