Swedish

Filter

Säkerhet

Spänningsmätning

Tillämpningar

Strömmätning

Funktioner

Tryckmätningar

Övriga mätningar

Tryckgenerering

Egensäkra testverktyg för farliga områden

Egensäkerhet är en säkerhetsmetod som används i potentiellt explosiva miljöer. Certifierade egensäkra verktyg är utformade för att förhindra att tillräckligt med energi avges för att orsaka antändning av brännbara material. Egensäkerhetsstandarder gäller all utrustning som kan skapa en eller flera av följande olika definierade potentiella explosionskällor.