Swedish

VT04 visuell IR-termometer uppgradering av fast programvara

Obs! Om din VT04 använder fast programvara version 2.2 eller tidigare kontaktar du vår serviceavdelning för att diskutera uppgradering.