Swedish

Resurser för energihanteringsprogram

Energi är det som håller igång hela världen. Oavsett om du använder den, hanterar den eller försöker minska ditt beroende av den, kommer den här samlingen av artiklar, videor och webbseminarier att ge dig den vägledning du behöver för att lyckas. Lär dig mer om den roll som förnybar energi spelar på anläggnings- eller bruksnivå, hur man underhåller reservbatterisystem eller hur man identifierar var energi används och var den går förlorad.

Energihantering

Videofilmer om energihantering

Förnybar energi

Artikel

Felsökning av vanliga PV-systemproblem

Det finns ökat behov av att börja använda oberoende och förnybara energikällor vilket gör att värme- och ventilationstekniker måste känna till hur man felsöker solcellssystem.

Läckagedetektering

Artikel

Så här upptäcker du trycklufts-, gas- och vakuumläckage OCH hittar dolda fördelar

Tänk om det fanns en teknik som kunde lokalisera den exakta platsen för läckage på upp till 50 meters avstånd? Fluke ii900 Sonic Industrial Imager innebär en banbrytande förändring i jakten på tryckluftsläckage.

Artikel

Underlätta detektering av luftläckage

Även det minsta luftläckaget kan öka produkt- och energispill samt leda till förlorad produktionstid, särskilt för en produktionslinje som behöver tryckluft för att driva verktyg och processer.

Artikel

Så förhindrar utrustning för detektering av luftläckage driftavbrott

Ta reda på hur utrustning för detektering av luftläckage förhindrar driftstopp på en anläggning på nästan 14 000 kvadratmeter med cirka 400 verktyg som drivs av tryckluft från en kompressor på 200 hästkrafter.

Energieffektivitet

Artikel

De bästa verktygen för hantering av energieffektivitet

Make energy efficiency a part of your preventive maintenance plan to make a positive impact on your bottom line, improve plant performance, and maintain uptime.

Artikel

Så här identifierar du de enklaste energibesparingarna på din anläggning

ROI för industriella energieffektivitetsprogram. Så här kan tillverkningsanläggningar identifiera energiförluster, sänka elräkningen och spara in på industriella energikostnader.

Artikel

Hitta industriell energiförlust

För att göra energibesparingar krävs både en avsikt och en plan. Industrianläggningar i USA visar ett bestående intresse för energihantering. Det är avsikten: Minska den totala energianvändningen eller upprätthålla användningen men öka produktionsmängden per använd kilowatt.
Inom tillverkning kan en plan bara fungera om visionen bygger på erfarenhet och det finns ROI-siffror som stöd. Men när det gäller energi finns det helt enkelt inte mängder av forskning som chefen för en industrianläggning kan använda sig av för att avgöra hur ”rimlig” energianvändning bör se ut på en tillverkningsanläggning.

Energianalysinstrument

Artikel

Hitta energiförluster med hjälp av elkvalitetshantering

Identifiera energiförluster med hjälp av elkvalitetsövervakning och -hantering. Identifiera möjligheter till energibesparingar och förhindra större fel och störningar.

Energiloggning

Artikel

Fem anledningar till att övervaka energiförbrukningen

Varför bör du använda energiloggningsutrustning till att övervaka energiförbrukningen? Få de data du behöver för att fatta viktiga beslut om energihantering, inklusive anläggningssäkerhet, kostnadsbesparingar och felsökning av elkvalitet.

Värmefotografering

Artikel

Värmekameror för kontroll av elanläggningar

Med hjälp av värmekameror upptäcks temperaturstegringar i samband med elektrisk resistans långt innan kretsen blir så varm att den orsakar avbrott eller överslag.

Artikel

Värmekameror för byggnads- och bostadsinspektioner

Lär dig mer om värmekameror för bostads- och byggnadsinspektioner. Hitta den bästa värmekameran för HVAC.