ภาษาไทย

Fluke 9040 Phase Rotation Indicator

  • Fluke 9040 Phase Rotation Indicator
  • Fluke 9040 Phase Rotation Indicator
  • Fluke 9040 Phase Rotation Indicator

คุณลักษณะสำคัญ

  • การระบุ 3 เฟส
  • การระบุการหมุนของเฟส
  • จอแสดงผล LCD ที่ชัดเจน
  • ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่

ภาพรวมผลิตภัณฑ์: Fluke 9040 Phase Rotation Indicator

สัญญาณการหมุนของเฟสที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงสำหรับการใช้งานในเชิงอุตสาหกรรม

Fluke 9040 มีประสิทธิภาพสำหรับการวัดการหุมนของเฟสในทุกพื้นที่ ซึ่งมีการใช้การจ่ายพลังงานสามเฟสเพื่อป้อนพลังงานให้กับมอเตอร์ ไดรฟ์ หรือระบบไฟฟ้า Fluke 9040 เป็นเครื่องมือระบุสนามแม่เหล็กไฟฟ้า และสามารถให้สัญญาณบ่งชี้ 3 เฟสได้ชัดเจนผ่านจอแสดงผล LCD และทิศทางการหมุนของเฟสเพื่อระบุการเชื่อมต่อที่ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยให้สามารถระบุลำดับเฟสได้อย่างรวดเร็ว และมีแรงดันไฟฟ้า (ไม่เกิน 700 V) และช่วงความถี่ที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม ขาวัดทดสอบที่มีให้มีช่วงแคลมป์แปรผันเพื่อการสัมผัสที่ปลอดภัย และมีอยู่ในเต้าเสียบที่ใช้ในอุตสาหกรรม

ข้อมูลจำเพาะ: Fluke 9040 Phase Rotation Indicator

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค
ช่วงแรงดันไฟฟ้า
 40-700 V
ช่วงความถี่
 15-400 Hz
การตั้งเวลาทำงาน
 ต่อเนื่อง
ข้อมูลจำเพาะด้านสภาพแวดล้อม
อุณหภูมิในการทำงาน
 0 °C ถึง 40 °C
การป้องกันฝุ่น/น้ำ
 IP 40
รายละเอียดทางเทคนิคด้านความปลอดภัย
ความปลอดภัยทางไฟฟ้า
 EN 61010,
 EN 61557-7
หมวดหมู่ของระดับแรงดันเกิน
 CAT III, 600 V
 CAT IV, 300V
ข้อมูลจำเพาะเชิงกลไกและทั่วไป
ขนาด
 124 x 61 x 27 มม.
น้ำหนัก
 200 ก.
การจ่ายไฟ
 จากอุปกรณ์ที่อยู่ระหว่างการทดสอบ
การรับประกัน
 2 ปี

รุ่น: Fluke 9040 Phase Rotation Indicator

Fluke 9040

Phase Rotation Indicator

ซื้อเลย

Includes:

  • 3 self-retaining test probes (black)
  • alligator clip
  • user manual