ชุดเครื่องมือทดสอบไฟฟ้าพร้อมด้วยกรอบหุ้มและ IAC II

  • ชุดเครื่องมือทดสอบไฟฟ้าพร้อมด้วยกรอบหุ้มและ IAC II | Fluke
ซื้อเลย

ภาพรวมผลิตภัณฑ์: ชุดเครื่องมือทดสอบไฟฟ้าพร้อมด้วยกรอบหุ้มและ IAC II

ชุดเครื่องมือทดสอบกระแสไฟฟ้า ความต่อเนื่อง และกระแสไฟฟ้าพร้อมด้วยกรอบหุ้ม ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับ 1AC

รุ่น: ชุดเครื่องมือทดสอบไฟฟ้าพร้อมด้วยกรอบหุ้มและ IAC II

Fluke T5-H5-1AC II Kit
Fluke Electrical Tester Kit with Holster and 1AC
ซื้อเลย

ชุดนี้ประกอบด้วย:

  • Fluke T5-1000
  • Fluke 1AC II
  • H5

แหล่งข้อมูล: ชุดเครื่องมือทดสอบไฟฟ้าพร้อมด้วยกรอบหุ้มและ IAC II