ภาษาไทย

Fluke 2042 Cable locator

 • Fluke 2042 Cable locator 1

คุณลักษณะสำคัญ

 • สำหรับการใช้งานทุกประเภท (สายที่มีกระแสไฟฟ้าหรือไม่มีกระแสไฟฟ้า) โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเติม
 • ในชุดประกอบด้วยเครื่องส่งและเครื่องรับสัญญาณ
 • สัญญาณเครื่องส่งที่เข้ารหัสแบบดิจิตัลที่ผ่านการพิสูจน์แล้วจะรับประกันได้ถึงการระบุสัญญาณที่ชัดเจน
 • เครื่องส่งพร้อมด้วยจอแสดงผล LC สำหรับระดับการส่ง รหัสการส่ง และแรงดันไฟฟ้าภายนอก
 • เครื่องรับพร้อมด้วยจอแสดงผล LC แบบแบคไลท์สำหรับระดับสัญญาณการรับ รหัสของสัญญาณการรับ และสัญญาณแรงดันไฟฟ้าที่มีการทำงาน
 • การปรับอัตโนมัติหรือด้วยตนเองของความไวต่อสัญญาณการรับ
 • สัญญาณการรับแบบอะคูสติกที่สลับได้
 • ปิดการทำงานอัตโนมัติ
 • ฟังก์ชันไฟฉายเพิ่มเติมสำหรับการทำงานในที่มืด
 • เครื่องส่งสัญญาณเพิ่มเติมสามารถใช้ได้เพื่อช่วยขยาย ทั้งนี้เพื่อแยกความแตกต่างระหว่างสัญญาณจำนวนมาก

ความสอดคล้องในด้านความปลอดภัย
อินพุตทั้งหมดของ Fluke 2042 ได้รับการจัดระดับการป้องกันตามมาตรฐาน EN61010-1 CAT III 300V

ภาพรวมผลิตภัณฑ์: Fluke 2042 Cable locator

โซลูชันอเนกประสงค์สำหรับค้นหาตำแหน่งสายเคเบิล

Fluke 2042 คือเครื่องตรวจหาสายไฟอเนกประสงค์ระดับมืออาชีพ เหมาะสำหรับการติดตามสายเคเบิลในผนังและใต้ดิน ค้นหาฟิวส์/เบรกเกอร์ในวงจรขั้นสุดท้าย และค้นหาตำแหน่งการรบกวนและการลัดวงจรในสายเคเบิลและระบบทำความร้อนด้วยไฟฟ้าที่พื้น นอกจากนี้ ยังสามารถใช้สำหรับการติดตามท่อน้ำและท่อทำความร้อนที่เป็นโลหะ เครื่องมือนี้มีให้เป็นชุดที่ครบถ้วน ซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องส่งและเครื่องรับสัญญาณในกระเป๋าที่พกพาได้ซึ่งผลิตมาโดยเฉพาะ นอกจากนี้ เครื่องรับยังมีฟังก์ชันไฟฉายสำหรับการทำงานในพื้นที่ที่มีแสงสว่างน้อย

ข้อมูลจำเพาะ: Fluke 2042 Cable locator

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค
ช่วงการวัดแรงดันไฟฟ้า
เครื่องส่ง: 12 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V
ช่วงความถี่
เครื่องส่ง: 0...60 Hz
สัญญาณเอาต์พุต
เครื่องส่ง: 125 kHz
แรงดันไฟฟ้า
เครื่องส่ง: ไม่เกิน 400 V AC/DC
การติดตามความลึกของตำแหน่งสายเคเบิล
เครื่องรับ: สายในผนัง/ใต้ดิน 0...2.5 ม.
การตรวจหาแรงดันไฟฟ้าหลัก
เครื่องรับ: 0...0.4 ม.
ข้อมูลจำเพาะด้านสภาพแวดล้อม
อุณหภูมิในการทำงาน
เครื่องส่ง: 0 ถึง 40°C
เครื่องรับ: 0 ถึง 40°C
อุณหภูมิในการเก็บรักษา
เครื่องส่ง: -20°C ถึง +60°C
เครื่องรับ: -20°C ถึง +60°C
ความชื้น (ไม่มีการควบแน่น)
เครื่องส่ง: สูงสุด สัมพัทธ์ 80%
เครื่องรับ: สูงสุด สัมพัทธ์ 80%
ระดับความสูงในการใช้งาน
เครื่องส่ง: ไม่เกิน 2000 ม.
เครื่องรับ: ไม่เกิน 2000 ม.
รายละเอียดทางเทคนิคด้านความปลอดภัย
ความปลอดภัยทางไฟฟ้า
 EN 61010-1
หมวดหมู่ของระดับแรงดันเกิน
 Cat. III 300 V
ข้อมูลจำเพาะเชิงกลไกและทั่วไป
ขนาด
เครื่องส่ง: 190 มม. x 85 มม. x 50 มม.
เครื่องรับ: 250 มม. x 65 มม. x 45 มม.
น้ำหนัก
เครื่องส่ง: 0.45 กก.
เครื่องรับ: 0.36 กก.
แบตเตอรี่
เครื่องส่ง: แบตเตอรี่ 1.5V 6 ก้อน
เครื่องรับ: แบตเตอรี่ 9V 1 ก้อน
การรับประกัน
 2 ปี