ภาษาไทย

ภาพรวมผลิตภัณฑ์: Fluke T5-1000 Tester Kit

ชุดเครื่องมือทดสอบกระแสไฟฟ้า ความต่อเนื่อง และกระแสไฟฟ้าพร้อมด้วยกรอบหุ้ม

รุ่น: Fluke T5-1000 Tester Kit

T5-1000 Kit
Fluke T5-1000 Tester Kit
ซื้อเลย

Includes:

  • Fluke T5-1000 Voltage, Continuity and Current Tester
  • H5 Electrical Tester Holster (for Fluke T3/T5)
  • Fluke 1AC II VoltAlert Voltage Detector
  • 4 mm detachable probes
  • Instruction sheet