ภาษาไทย

เครื่องมือวิเคราะห์แบตเตอรี่ Fluke 500 Series

 • Fluke 500 Series Battery Analyzers
 • Fluke 500 Series Battery Analyzers
 • Fluke 500 Series Battery Analyzers
 • Fluke 500 Series Battery Analyzers
 • BTL520ANG Angled Test Probes

คุณลักษณะสำคัญ

เครื่องมือทดสอบที่เหมาะสำหรับงานบำรุงรักษา แก้ไขปัญหาและทดสอบประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ที่ตั้งอยู่กับที่ และชุดแบตเตอรี่แบงค์ที่ใช้ในงานสำรองพลังงานที่มีความสำคัญ

 • การวัดที่สำคัญ - ความต้านทานภายในของแบตเตอรี่ แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ กระแสไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ แรงดันไฟฟ้าริปเปิล ความถี่และอุณหภูมิของแบตเตอรี่
 • โหมดการวัดตามลำดับ - การทดสอบอนุกรมแบตเตอรี่ตามลำดับอัตโนมัติหรือกำหนดเองด้วยพื้นที่เก็บข้อมูลการวัดอัตโนมัติ รวมถึงแรงดันไฟฟ้า ความต้านทาน และอุณหภูมิ (ใช้กับขาวัดทดสอบอัจฉริยะ BTL21) ทำให้ไม่จำเป็นต้องกดปุ่มทุกครั้งที่จะบันทึกการวัดค่า
 • การบันทึกแบบครอบคลุม - ค่าการวัดทั้งหมดจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติระหว่างการทดสอบ และสามารถทบทวนได้ในเครื่องมือก่อนที่จะดาวน์โหลดเพื่อการวิเคราะห์ในภาคสนาม

ภาพรวมผลิตภัณฑ์: เครื่องมือวิเคราะห์แบตเตอรี่ Fluke 500 Series

ลดความซับซ้อนของการทดสอบ มีกระบวนการทำงานที่เรียบง่ายและส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ใช้งานง่าย เป็นการทดสอบแบตเตอรี่ที่ใช้งานง่ายเพิ่มขึ้นอีกระดับ

 • เครื่องมือทดสอบที่เหมาะสำหรับงานบำรุงรักษา แก้ไขปัญหาและทดสอบประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ที่ตั้งอยู่กับที่ และชุดแบตเตอรี่แบงค์ที่ใช้ในงานสำรองพลังงานที่มีความสำคัญ
 • ส่วนติดต่อที่ใช้งานง่าย การออกแบบกะทัดรัดและโครงสร้างแข็งแกร่งทำให้มีประสิทธิภาพ ให้ผลการทดสอบและความเชื่อถือได้สูงสุด
 • ครอบคลุมฟังก์ชันการทดสอบที่หลากหลาย ตั้งแต่แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงและะการทดสอบความต้านทานไปจนถึงการทดสอบสภาวะทั้งหมดโดยใช้การทดสอบฟังก์ชันทดสอบอนุกรมอัตโนมัติและระบบการวัดอุณหภูมิอินฟราเรดที่มีอยู่ในขาวัดทดสอบ
 • ออกแบบมาสำหรับการวัดแบตเตอรี่แบบติดตั้งอยู่กับที่ทุกประเภท

เกณฑ์แรงดันไฟฟ้าและความต้านทาน

เครื่องมือวิเคราะห์แบตเตอรี่ Fluke ช่วยให้คุณกำหนดเกณฑ์การวัดขั้นสูงและขั้นต่ำหรือช่วงความคลาดเคลื่อนได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ในกระบวนการทดสอบ ค่าที่วัดได้จะถูกเปรียบเทียบกับระดับของเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และทำให้มีสัญญาณผ่าน ไม่ผ่าน หรือ คำเตือน หลังการวัดแต่ละครั้ง สามารถเก็บเกณฑ์ได้ถึง 10 ชุด และพิจารณาสัญญาณของเกณฑ์จากหลักต่อไปนี้:

แรงดันไฟฟ้าความต้านทาน
> แรงดันไฟฟ้าต่ำกว่า< แรงดันไฟฟ้าสูงกว่า< อ้างอิง> อ้างอิงและ อ้างอิง x (1+ % คำเตือน)> อ้างอิง x (1+ ไม่ผ่าน)
ผ่านไม่ผ่านผ่านคำเตือนไม่ผ่าน

ซอฟต์แวร์จัดการแบตเตอรี่ Fluke

ซอฟต์แวร์จัดการแบตเตอรี่ Fluke ทำให้คุณสามารถนำเข้าข้อมูลจากเครื่องมือวิเคราะห์แบตเตอรี่ไปยังคอมพิวเตอร์ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ข้อมูลการวัดและข้อมูลโปรไฟล์ของแบตเตอรี่จะถูกจัดเก็บด้วยซอฟต์แวร์การจัดการ และสามารถใช้เปรียบเทียบผลลัพธ์ สลับผลลัพธ์ระหว่างค่าการนำไฟฟ้าและความต้านทาน และวิเคราะห์แนวโน้มได้ ข้อมูลการวัด โปรไฟล์แบตเตอรี่ และข้อมูลการวิเคราะห์ทั้งหมดจะสามารถใช้ในการสร้างรายงานได้โดยง่าย

 • ดูค่าที่บันทึกไว้ได้อย่างรวดเร็ว
 • การจัดการโปรไฟล์
 • ฮิสโตแกรมของอนุกรมแบตเตอรี่พร้อมเกณฑ์ที่ผู้ใช้ปลายทางกำหนด
 • ข้อมูลแนวโน้มประวัติของแบตเตอรี่
 • แรงดันไฟฟ้าดิสชาร์จหลายรอบ
 • การสร้างรายงานอย่างรวดเร็ว
 • อัปเกรดเฟิร์มแวร์ของเครื่องมือวิเคราะห์แบตเตอรี่ Fluke
 • สลับผลการวัดระหว่างค่าการนำไฟฟ้าและความต้านทาน

แอป Fluke Battery Analyze บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

BT521 ช่วยให้สามารถสื่อสารแบบไร้สาย เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลและแสดงผลระยะไกลขณะที่วัดผ่านแอป Fluke Battery Analyzer บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (หมายเหตุ: Fluke BT521 ไม่สามารถทำงานกับ Fluke Connect ได้ในขณะนี้) เมื่อใช้แอป Fluke Battery Analyze บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ คุณสามารถ:

 • เรียกดูโปรไฟล์
 • ทบทวนข้อมูลการทดสอบเป็นลำดับ
 • ส่งอีเมลข้อมูลการทดสอบเป็นลำดับ

คุณสมบัติหลักของ Fluke BT510:

 • แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ - ระหว่างการทดสอบความต้านทานภายใน เครื่องมือวิเคราะห์แบตเตอรี่ Fluke จะวัดแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ที่ทดสอบไปด้วย
 • แรงดันไฟฟ้าดิสชาร์จ - โหมดดิสชาร์จจะเก็บแรงดันของแบตเตอรี่แต่ละตัวหลายครั้งตามช่วงเวลาที่ผู้ใช้กำหนดในช่วงการทดสอบดิสชาร์จหรือโหลด ผู้ใช้สามารถคำนวณเวลาที่แบตเตอรี่ใช้ในการตกลงสู่ระดับแรงดันไฟฟ้าที่ตัดเกณฑ์ และใช้เวลานี้เพื่อหาการสูญเสียความจุของแบตเตอรี่
 • การทดสอบแรงดันไฟฟ้าริปเปิล - วัดองค์ประกอบกระแสสลับคงค้างที่ไม่พึงประสงค์ของแรงดันไฟฟ้าที่มีการแก้ไขในวงจรการชาร์จกระแสตรงและอินเวอร์เตอร์ ทำให้ผู้ใช้สามารถทดสอบองค์ประกอบกระแสสลับในวงจรการชาร์จกระแสตรง และหาสาเหตุของการเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่ได้
 • โหมดมิเตอร์และลำดับ - โหมดมิเตอร์ใช้สำหรับการทดสอบหรือการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว ในโหมดนี้คุณสามารถบันทึกและอ่านค่าในลำดับการวัดหรือลำดับเวลา โหมดลำดับใช้สำหรับงานบำรุงรักษาที่มีระบบกำลังหลายระบบและมีอนุกรมแบตเตอรี่หลายชุด ก่อนที่จะเริ่มงาน ผู้ใช้สามารถกำหนดค่าโปรไฟล์งานสำหรับการจัดการข้อมูลและการสร้างรายงาน
 • เกณฑ์ขั้นต่ำและคำเตือน - ผู้ใช้สามารถกำหนดค่าเกณฑ์ได้ถึง 10 ชุด และรับสัญญาณผ่าน/คำเตือน/ไม่ผ่านสำหรับการวัดแต่ละรายการ
 • การทดสอบความต้านทานระหว่างเซลล์และการจัดการข้อมูล - วัดความต้านทานของการเชื่อมต่อระหว่างเซลล์สำหรับแบตเตอรี่ในอนุกรม
 • แสดงค่าค้างอัตโนมัติ - เมื่อเปิดการแสดงค่าค้างอัตโนมัติ ค่าที่อ่านได้จะถูกบันทึกไว้เมื่อคงที่อยู่เป็นเวลา 1 วินาที จากนั้นค่าที่อ่านได้จะถูกรีลีสเมื่อเริ่มการวัดใหม่
 • บันทึกอัตโนมัติ - เมื่อใช้การบันทึกอัตโนมัติ ค่าที่วัดได้จะถูกบันทึกในหน่วยความจำภายในโดยอัตโนมัติ หลังจากที่เก็บค่าในการแสดงค่าค้างอัตโนมัติ
 • ซอฟต์แวร์จัดการแบตเตอรี่ของ Fluke - นำเข้าข้อมูลจากผลิตภัณฑ์ไปยังคอมพิวเตอร์ได้โดยง่าย ข้อมูลการวัดและข้อมูลโปรไฟล์ของแบตเตอรี่จะถูกจัดเก็บด้วยซอฟต์แวร์การจัดการ และสามารถใช้เปรียบเทียบและวิเคราะห์แนวโน้มได้ ข้อมูลการวัด โปรไฟล์แบตเตอรี่ และข้อมูลการวิเคราะห์ทั้งหมดจะสามารถใช้ในการสร้างรายงานได้โดยง่าย
 • การบันทึกแบบครอบคลุม - ค่าการวัดทั้งหมดจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติระหว่างการทดสอบ และสามารถทบทวนได้ในเครื่องมือก่อนที่จะดาวน์โหลดเพื่อการวิเคราะห์ในภาคสนาม
 • ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ปรับเพิ่มประสิทธิภาพ - การตั้งค่าที่รวดเร็วพร้อมคำแนะนำช่วยให้คุณเก็บข้อมูลที่ถูกต้องทุกครั้ง
 • อายุการใช้งานแบตเตอรี่ - แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน 7.4 V 3000 mAh สำหรับการใช้งานต่อเนื่องได้มากกว่าแปดชั่วโมง
 • พอร์ต USB - สำหรับดาวน์โหลดข้อมูลอย่างรวดเร็วไปยังซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดการรายงาน
 • พิกัดความปลอดภัยสูงสุดในอุตสาหกรรม - CAT III 600 V, 1000 V กระแสตรงสูงสุดสำหรับการวัดที่ปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์จ่ายพลังงานแบตเตอรี่

คุณสมบัติหลักของ Fluke BT520: (ออกแบบมาสำหรับการวัดแบตเตอรี่ในตู้และตำแหน่งที่เข้าถึงได้ยาก)

 • คุณสมบัติทั้งหมดข้างต้น และ
 • ชุดขาวัดทดสอบอัจฉริยะ BTL20 พร้อมขาต่อแบบสั้นและยาวและจอแสดงผล LCD และลำโพงสำหรับการให้ผลตอบกลับแบบภาพและเสียง
 • ชุดขาวัดทดสอบอัจฉริยะ BTL20ANG พร้อมขาต่อปลายทำมุมแบบยาวและสั้น (ไม่มีเซนเซอร์อุณหภูมิ)
 • กระเป๋าพกพาแบบนุ่มขนาดใหญ่

คุณสมบัติหลักของ Fluke BT521: (ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ที่ต้องรวมการวัดอุณหภูมิไว้ด้วยกัน)

 • คุณสมบัติทั้งหมดข้างต้น* และ
 • ขาวัดทดสอบอัจฉริยะ BTL21 พร้อมขาต่อแบบสั้นและยาว จอแสดงผล LCD ในตัวและลำโพงสำหรับการให้ผลตอบกลับแบบภาพและเสียง และเซนเซอร์อุณหภูมิอินฟราเรดในตัวสำหรับการวัดอุณหภูมิที่ขั้วลบของแบตเตอรี่ในการทดสอบทุกครั้ง
 • ชุดขาวัดทดสอบอัจฉริยะ BTL20ANG พร้อมขาต่อปลายทำมุมแบบยาวและสั้น (ไม่มีเซนเซอร์อุณหภูมิ)
 • การทำงานไร้สายจะทำงานได้กับแอป Fluke Battery Analyze บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Fluke BA Mobile)*
  • ดูโปรไฟล์และผลการทดสอบของโปรไฟล์จากเครื่องมือวิเคราะห์แบตเตอรี่
  • ส่งโปรไฟล์และผลการทดสอบทางอีเมลในรูปแบบข้อมูล (.csv)

* ไม่รวม BTL20 กับ Fluke BT-521
* ขณะนี้ไม่สามารถทำงานกับแอป Fluke Connect®

แหล่งข้อมูลและเครื่องมือแบบทนทานที่เป็นประโยชน์สำหรับมืออาชีพด้านพลังงานแสงอาทิตย์

ข้อมูลจำเพาะ: เครื่องมือวิเคราะห์แบตเตอรี่ Fluke 500 Series

 ช่วงความละเอียดความแม่นยำBT510BT520BT520ANGBT521BT521ANG
ความต้านทานของแบตเตอรี่/ความต้านทานสแตรป13 mΩ0.001 mΩ1% + 8  
1% +68   
30 mΩ0.01 mΩ0.8% + 6  
0.8%+12   
300 mΩ0.1 mΩ0.8% + 6
3000 mΩ1 mΩ0.8% + 6
VDC6 V0.001 V0.09% + 5
60 V0.01 V0.09% + 5
600 V0.1 V0.09% + 5
1000 V1 V0.09% + 5   
VAC (45 Hz ถึง 500 Hz โดยมีฟิลเตอร์ 800 Hz)600 V0.1 V2% + 10
ความถี่ (แสดงเป็น VAC และ AAC)2เวอร์ชัน 500 Hzเวอร์ชัน 0.1 Hz0.5% + 8
ริปเปิลแรงดันไฟฟ้า AC (สูงสุด 20 KHz)600 mV0.1 mV3% + 20
6000 mV1 mV3% + 10
ADC/AAC (ใช้อุปกรณ์เสริม Fluke i410)400 A1 A3.5% + 2   
อุณหภูมิ0°C ถึง 60°C1°C2°C (+4°F)   
โหมดมิเตอร์สามารถบันทึกค่าได้ 999 record สำหรับการวัดแต่ละตำแหน่งพร้อมกับเวลา
โหมดแบบลำดับสูงสุด 100 โปรไฟล์และ 100 เทมเพลตโปรไฟล์ (แต่ละโปรไฟล์เก็บได้ถึง 450 แบตเตอรี่) พร้อมประทับเวลา
1. การวัดอ้างอิงวิธีจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ สัญญาณที่มาที่จ่ายคือ <100 mA, 1 kHz
2. VAC ระดับทริกเกอร์: 10 mV, AAC: 10 A
โหมดการวัดBT510BT520BT521
ความต้านทาน (mΩ)
แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง
แรงดันไฟฟ้าและความถี่กระแสสลับ (Hz)
แรงดันไฟฟ้าริปเปิล
อุณหภูมิของขั้วแบตเตอรี่ลบ (ใช้ขาวัด BTL21 แบบตรง)  
กระแส DC และ AC (และความถี่)  
โหมด DMM
โหมดแบบลำดับ
โหมดการวัดการคายประจุ
บันทึกการวัดอัตโนมัติ
การสื่อสารไร้สาย  
การดูหน่วยความจำ
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป - เครื่องมือวิเคราะห์แบตเตอรี่
ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก)22 x 10.3 x 5.8 ซม. (9 x 4 x 2 นิ้ว)
น้ำหนัก850 ก. (1.9 ปอนด์)
ขนาดหน้าจอ7.7 x 5.6 ซม. (3 x 2.2 นิ้ว)
ส่วนติดต่อUSB mini
การรับประกัน3 ปี
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป - BTL20ANG ขาวัดแบบทำมุม
พร้อมขาวัดทำมุมแบบยาว (ความยาวโดยรวม)242.2 ซม. (95.38 นิ้ว)
ขาวัดทำมุมแบบสั้น (ความยาวโดยรวม)216.8 ซม. (85.38 นิ้ว)
ระยะโดยรวม (ไม่ดึงขดเกลียว)10.1 ซม. (4 นิ้ว)
ระยะโดยรวมสูงสุด (ดึงขดเกลียว)109.2 ซม. (43 นิ้ว)
มุมของปลายขาวัด BTL20ANG20 องศาจากแนวนอน
ข้อมูลจำเพาะด้านสิ่งแวดล้อม
อุณหภูมิในการทำงาน0°C ถึง 40°C
อุณหภูมิสำหรับจัดเก็บ-20°C ถึง 50°C
อุณหภูมิการชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน0°C ถึง 40°C
ความชื้นในการทำงานไม่กลั่นตัว (10°C)
≤ 80% RH (ที่ 10°C ถึง 30°C)
≤ 75% RH (ที่ 30°C ถึง 40°C)
ระดับความสูงในการใช้งานระดับน้ำทะเลถึง 2000 เมตร
ระดับความสูงในการเก็บรักษาระดับน้ำทะเลถึง 12,000 เมตร
ระดับ IPIP40
วิทยุFCC Class A
ข้อกำหนดในการสั่นสะเทือนMIL-PRF-28800F: Class 2
ข้อกำหนดในการทดสอบการร่วงหล่น1 เมตร
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิเพิ่มค่าไป 0.1 x ความแม่นยำที่ระบุไว้สำหรับแต่ละองศา C ที่สูงกว่า 28°C หรือต่ำกว่า 18°C
การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย600 V CAT III
EMCIEC 61326
ROHSจีน, ยุโรป
การป้องกัน Class 2ระดับมลพิษ II
ข้อกำหนดของแบตเตอรี่UN38.3
UL2054
IEC62133
2 G ตาม IEC68-2-26, 25 G และ 29

รุ่น: เครื่องมือวิเคราะห์แบตเตอรี่ Fluke 500 Series

Fluke BT521

Fluke BT521 เครื่องมือวิเคราะห์แบตเตอรี่ขั้นสูง

ซื้อเลย

สิ่งที่มีให้:

 • เครื่องมือวิเคราะห์แบตเตอรี่
 • ขาวัดทดสอบ 4 สาย (ชุด)
 • BTL10 Basic Test Lead (ชุด)
 • TL175 TwistGuard™ Test Leads with adapter
 • BTL21 ชุดขาวัดทดสอบอัจฉริยะพร้อมขาต่อและเซนเซอร์อุณหภูมิ
 • i410 แคลมป์กระแส AC/DC
 • แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน BP500
 • BC500 ที่ชาร์จ AC
 • สาย mini-USB
 • สายคล้องไหล่
 • สายคาดเข็มขัด
 • สายแขวนแม่เหล็ก
 • ซอฟต์แวร์จัดการแบตเตอรี่ FlukeView®
 • กระเป๋าใส่สำหรับพกพาแบบนุ่ม
 • ฟิวส์อะไหล่ (2)
 • แท็กแบตเตอรี่
 • ตัวต้านทานการสอบเทียบศูนย์โอห์ม
Fluke BT520

Fluke BT520 เครื่องมือวิเคราะห์แบตเตอรี่

ซื้อเลย

สิ่งที่มีให้:

 • เครื่องมือวิเคราะห์แบตเตอรี่
 • ขาวัดทดสอบ 4 สาย (ชุด)
 • BTL10 Basic Test Lead (ชุด)
 • TL175 TwistGuard™ Test Leads with adapter
 • BTL20 ชุดขาวัดทดสอบอัจฉริยะพร้อมขาต่อ (ไม่มีเซนเซอร์อุณหภูมิ)
 • แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน BP500
 • BC500 ที่ชาร์จ AC
 • สาย mini-USB
 • สายคล้องไหล่
 • สายคาดเข็มขัด
 • สายแขวนแม่เหล็ก
 • ซอฟต์แวร์จัดการแบตเตอรี่ FlukeView®
 • กระเป๋าใส่สำหรับพกพาแบบนุ่ม
 • ฟิวส์อะไหล่ (2)
 • แท็กแบตเตอรี่
 • ตัวต้านทานการสอบเทียบศูนย์โอห์ม
Fluke BT510

Fluke BT510 เครื่องมือวิเคราะห์แบตเตอรี่

ซื้อเลย

สิ่งที่มีให้:

 • เครื่องมือวิเคราะห์แบตเตอรี่
 • ขาวัดทดสอบ 4 สาย (ชุด)
 • BTL10 Basic Test Lead (ชุด)
 • TL175 TwistGuard™ Test Leads with adapter
 • แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน BP500
 • BC500 ที่ชาร์จ AC
 • สาย mini-USB
 • สายคล้องไหล่
 • สายคาดเข็มขัด
 • สายแขวนแม่เหล็ก
 • ซอฟต์แวร์จัดการแบตเตอรี่ FlukeView®
 • กระเป๋าใส่สำหรับพกพาแบบนุ่ม
 • ฟิวส์อะไหล่ (2)
 • ตัวต้านทานการสอบเทียบศูนย์โอห์ม
Fluke BT521ANG

Fluke BT521ANG เครื่องมือวิเคราะห์แบตเตอรี่ขั้นสูง

ซื้อเลย

สิ่งที่มีให้:

 • เครื่องมือวิเคราะห์แบตเตอรี่
 • ขาวัดทดสอบ 4 สาย (ชุด)
 • BTL10 Basic Test Lead (ชุด)
 • TL175 TwistGuard™ Test Leads with adapter
 • BTL20ANG ชุดขาวัดทดสอบอัจฉริยะพร้อมขาต่อและปลายแบบหักมุม (ไม่มีเซนเซอร์อุณหภูมิ)
 • BTL21 ชุดขาวัดทดสอบอัจฉริยะพร้อมขาต่อและเซนเซอร์อุณหภูมิ
 • i410 แคลมป์กระแส AC/DC
 • แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน BP500
 • BC500 ที่ชาร์จ AC
 • สาย mini-USB
 • สายคล้องไหล่
 • สายคาดเข็มขัด
 • สายแขวนแม่เหล็ก
 • ซอฟต์แวร์จัดการแบตเตอรี่ FlukeView®
 • กระเป๋าใส่สำหรับพกพาแบบนุ่ม
 • ฟิวส์อะไหล่ (2)
 • แท็กแบตเตอรี่
 • ตัวต้านทานการสอบเทียบศูนย์โอห์ม
Fluke BT520ANG

Fluke BT520ANG เครื่องมือวิเคราะห์แบตเตอรี่

ซื้อเลย

สิ่งที่มีให้:

 • เครื่องมือวิเคราะห์แบตเตอรี่
 • ขาวัดทดสอบ 4 สาย (ชุด)
 • BTL10 Basic Test Lead (ชุด)
 • TL175 TwistGuard™ Test Leads with adapter
 • BTL20ANG ชุดขาวัดทดสอบอัจฉริยะพร้อมขาต่อและปลายแบบหักมุม (ไม่มีเซนเซอร์อุณหภูมิ)
 • BTL20 ชุดขาวัดทดสอบอัจฉริยะพร้อมขาต่อ (ไม่มีเซนเซอร์อุณหภูมิ)
 • แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน BP500
 • BC500 ที่ชาร์จ AC
 • สาย mini-USB
 • สายคล้องไหล่
 • สายคาดเข็มขัด
 • สายแขวนแม่เหล็ก
 • ซอฟต์แวร์จัดการแบตเตอรี่ FlukeView®
 • กระเป๋าใส่สำหรับพกพาแบบนุ่ม
 • ฟิวส์อะไหล่ (2)
 • แท็กแบตเตอรี่
 • ตัวต้านทานการสอบเทียบศูนย์โอห์ม

คู่มือและแหล่งข้อมูล: เครื่องมือวิเคราะห์แบตเตอรี่ Fluke 500 Series