ภาษาไทย

ภาพรวมผลิตภัณฑ์: Fluke BCR Zero ohm Calibration Resistor

ตัวต้านทานการสอบเทียบศูนย์โอห์มสำหรับ เครื่องมือวิเคราะห์แบตเตอรี่ Fluke 500 Series เพื่อการสอบเทียบเป็นศูนย์โดยอัตโนมัติสำหรับรูปแบบฟังก์ชันทั้งหมด ต้องมีการสอบเทียบศูนย์ทักครั้งที่เปลี่ยนขาวัดทดสอบ

รุ่น: Fluke BCR Zero ohm Calibration Resistor

Fluke BCR

Zero ohm Calibration Resistor

ซื้อเลย

แหล่งข้อมูล: Fluke BCR Zero ohm Calibration Resistor