ภาษาไทย

Fluke BTL21 Interactive Battery Analyzer Test Probe with Temperature Sensor

  • Fluke BTL21 Interactive Battery Analyzer Test Probe with Temperature Sensor
  • Fluke BTL21 Interactive Battery Analyzer Test Probe with Temperature Sensor

ภาพรวมผลิตภัณฑ์: Fluke BTL21 Interactive Battery Analyzer Test Probe with Temperature Sensor

ชุดขาวัดทดสอบอัจฉริยะสำหรับเซนเซอร์อุณหภูมิ IR ในตัวออกแบบมาสำหรับ เครื่องมือวิเคราะห์แบตเตอรี่ Fluke BT521 BTL21 มีจอแสดงผล LCD ในตัว, ไฟ Tri-Light LED สำหรับสัญญาณการเตือนผ่าน/ล้มเหลว, Voice Count สำหรับ ID แบตเตอรี่ และปุ่มบันทึกในตัว มาพร้อมกับส่วนขยายขาวัดทั้งชนิดยาวและสั้น สำหรับการใช้งานในตู้แบตเตอรี่ที่เข้าถึงได้ยาก

รุ่น: Fluke BTL21 Interactive Battery Analyzer Test Probe with Temperature Sensor

Fluke BTL21

Interactive Battery Analyzer Test Probe with Temperature Sensor

ซื้อเลย