ภาษาไทย

Fluke BTL10 Basic Battery Analyzer Test Leads

  • Fluke BTL10 Basic Battery Analyzer Test Leads

ภาพรวมผลิตภัณฑ์: Fluke BTL10 Basic Battery Analyzer Test Leads

ขาวัดทดสอบมาตรฐานสำหรับ เครื่องมือวิเคราะห์แบตเตอรี่ Fluke 500 Series ขาวัดทดสอบ BLT10 เป็นขาวัดทดสอบ Kelvin พร้อมปุ่มบันทึกในตัวที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้การวัดความต้านทานของแบตเตอรี่ได้ง่ายขึ้น

รุ่น: Fluke BTL10 Basic Battery Analyzer Test Leads

Fluke BTL10

Basic Battery Analyzer Test Leads

ซื้อเลย