ภาษาไทย

ภาพรวมผลิตภัณฑ์: Fluke BT500-PROBETIP

ส่วนปลายของขาวัดสำรอง 10 ชิ้น สำหรับ เครื่องมือวิเคราะห์แบตเตอรี่ Fluke 500 Series สำหรับใช้งานกับขาวัดทดสอบ BTL10, BTL20 และ BTL21

รุ่น: Fluke BT500-PROBETIP

Fluke BT500

Fluke BT500-PROBETIP

ซื้อเลย