ภาษาไทย

Fluke BTL20 Interactive Battery Analyzer Test Probe

  • Fluke BTL20 Interactive Battery Analyzer Test Probe

ภาพรวมผลิตภัณฑ์: Fluke BTL20 Interactive Battery Analyzer Test Probe

ชุดขาวัดทดสอบอัจฉริยะสำหรับ เครื่องมือวิเคราะห์แบตเตอรี่ Fluke BT520 (ไม่มีฟังก์ชันการวัดอุณหภูมิ) BTL20 มีจอแสดงผล LCD ในตัว, ไฟ Tri-Light LED สำหรับสัญญาณการเตือนผ่าน/ล้มเหลว, Voice Count สำหรับ ID แบตเตอรี่ และปุ่มบันทึกในตัว มาพร้อมกับส่วนขยายขาวัดทั้งชนิดยาวและสั้น สำหรับการใช้งานในตู้แบตเตอรี่ที่เข้าถึงได้ยาก

รุ่น: Fluke BTL20 Interactive Battery Analyzer Test Probe

Fluke BTL20

Interactive Battery Analyzer Test Probe

ซื้อเลย