ภาษาไทย

อะแดปเตอร์ขาวัดแรงดัน/กระแสไฟฟ้า Fluke BTL-A

  • Fluke BTL-A Voltage/Current Probe Adapter

ภาพรวมผลิตภัณฑ์: อะแดปเตอร์ขาวัดแรงดัน/กระแสไฟฟ้า Fluke BTL-A

อะแดปเตอร์ขาวัดแรงดัน/กระแสไฟฟ้าสำหรับ เครื่องมือวิเคราะห์แบตเตอรี่ Fluke 500 Series BTL-A สามารถเชื่อมต่อกับขั้วทดสอบปลั๊กบานานา 4 มม. มาตรฐานหรืออะแดปเตอร์ของ Current Clamp ได้ ช่วยให้ เครื่องมือวิเคราะห์แบตเตอรี่ BT521 Series ทำการวัดแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า AC และ DC โดยใช้ Fluke i410 AC/DC Current Clamp ได้

รุ่น: อะแดปเตอร์ขาวัดแรงดัน/กระแสไฟฟ้า Fluke BTL-A

Fluke BTL-A

Voltage/Current Probe Adapter

ซื้อเลย