ภาษาไทย

คีมปอกสายกำลังสูง Fluke Networks 44300000 D-Snips Heavy Duty Wire Strippers

  • Fluke Networks 44300000 D-Snips Heavy Duty Wire Strippers

คุณลักษณะสำคัญ

  • ใช้เหล็กคุณภาพสูงที่ให้ทั้งแรงตัดและความทนทาน
  • ทำร่องและตัวกวาดบนใบมีดทั้งสองด้าน ช่วยทำความสะอาดเศษลวดในตัว
  • ใบมีดคมพิเศษสำหรับปอกลวดขนาด 19 และ 23 AWG โดยเฉพาะ
  • สามารถตัดลวดได้หนาถึง 16 และ 12 AWG
  • มีรอยหยักบนใบมีดเพื่อไม่ให้ลื่นเวลาตัดสาย

ภาพรวมผลิตภัณฑ์: คีมปอกสายกำลังสูง Fluke Networks 44300000 D-Snips Heavy Duty Wire Strippers

ด้วยมือจับที่ออกแบบมาตามหลักวิทยาศาสตร์ ที่ช่วยเพิ่มแรงกดของคุณได้มากถึง 1 – ½ เท่าเพียงใช้แรงตัดแค่ครึ่งเดียวจากที่เคยทำ ผลิตภัณฑ์นี้ใช้เหล็กกล้าที่หล่อมาเป็นพิเศษ ทำออกมาในรูปใบมีดที่คมกริบ สำหรับปอกสายขนาด 19 และ 23 AWG รวมทั้งสามารถใช้ตัดลวดสายขนาดใหญ่มากถึง 16 และ 12 AWG  ได้ด้วย รวมทั้งมีปลอกและตัวกวาดติดบนใบมีดทั้งสองข้างที่ช่วยทำความสะดวกเศษลวดในตัว ลดความเมื่อยล้าของมือได้ด้วยลักษณะปลายหางที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ

รุ่น: คีมปอกสายกำลังสูง Fluke Networks 44300000 D-Snips Heavy Duty Wire Strippers

44300000

คีมปอกสายกำลังสูง Fluke Networks 44300000 D-Snips™ Heavy Duty Wire Strippers

ซื้อเลย