ภาษาไทย

อะไหล่ด้านปลายหัว สำหรับ Fluke Networks Pro3000™

  • Fluke Networks Pro3000™ Replacement Tip

คุณลักษณะสำคัญ

  • ปลายหัวสำหรับเปลี่ยนกับตัวโพรบอนาล็อก Pro3000/3000F
  • ในถุงมี 2 ชิ้น

ภาพรวมผลิตภัณฑ์: อะไหล่ด้านปลายหัว สำหรับ Fluke Networks Pro3000™

อะไหล่ด้านปลายหัวสำหรับโพรบรุ่น Pro3000F60, Pro3000F50, และ Non-Filtered Pro3000

รุ่น: อะไหล่ด้านปลายหัว สำหรับ Fluke Networks Pro3000™

26100103

อะไหล่ด้านปลายหัวสำหรับโพรบรุ่น Pro3000F60, Pro3000F50, และ Non-Filtered Pro3000

ซื้อเลย

ประกอบด้วย:

  • อะไหล่ปลายหัวตรวจสำหรับ Pro3000™ Analog Probe (ในถุงมี 2 ชิ้น)