ภาษาไทย

เครื่องส่งสัญญาณเสียงและหัวตรวจแบบคัดกรองสัญญาณ Fluke Networks Pro3000F60-KIT

 • Fluke Networks Pro3000F60-KIT Tone Generator and Filtered Probe
 • Fluke Networks Pro3000F60 Filtered Probe
 • Fluke Networks Pro3000F60 Filtered Probe

คุณลักษณะสำคัญ

 • หัวตรวจที่มีนวัตกรรมกรองสัญญาณรบกวนในช่วงความถี่ 60 Hz ออกไปได้
 • เครื่องสร้างสัญญาณเสียงแบบอนาล็อกที่ใช้หัวหนีบแบบ Bed-of-Nails
 • ส่งสัญญาณเสียงได้ไกลถึง 10 ไมล์ (16 กิโลเมตร) บนสายเคเบิล
 • ด้วย SmartTone™ ที่ให้สัญญาณเสียงที่แตกต่างกันได้ถึง 5 แบบสำหรับแยกคู่สายได้อย่างแม่นยำ
 • มาพร้อมลำโพงที่ทรงพลัง ช่วยให้ตรวจติดตามการลากสายเคเบิลได้ง่ายและรวดเร็ว

ภาพรวมผลิตภัณฑ์: เครื่องส่งสัญญาณเสียงและหัวตรวจแบบคัดกรองสัญญาณ Fluke Networks Pro3000F60-KIT

เครื่องตรวจสัญญาณแบบคัดกรองคลื่นได้ Pro3000F “ตัดสัญญาณรบกวน” ในช่วงความถี่ 60 Hz อันได้แก่สัญญาณคลื่นรบกวนอื่น หรือสัญญาณเสียงที่ไม่ได้คัดกรอง สำหรับใช้บนเครือข่ายที่ไม่ได้มีการใช้งาน ใช้เทคโนโลยี SmartTone™ ที่สร้างสัญญาณเสียงที่แตกต่างกันได้ถึง 5 แบบ ช่วยให้ช่างแยกคู่สายได้ง่าย

ข้อมูลจำเพาะ: เครื่องส่งสัญญาณเสียงและหัวตรวจแบบคัดกรองสัญญาณ Fluke Networks Pro3000F60-KIT

คุณสมบัติของตัวโทนเนอร์อนาล็อก Pro3000
ยูสเซอร์ อินเทอร์เฟซสวิตช์แบบเลื่อนสลับระหว่างโหมด Continuity และ Tone
สวิตช์ปุ่มกดเพื่อเลือกระหว่าง SOLID, ALT, หรือ OFF
ไฟ LED สำหรับโหมด Tone
ไฟ LED สำหรับโหมด Continuity/Polarity
ความถี่หลักอยู่ที่ 1000 Hz โดยประมาณ
ความถี่สลับอยู่ที่ 1000/1500 Hz โดยประมาณ
การป้องกันไฟฟ้าเกิน60 Vdc ในโหมด Toner/Polarity
ค่าพลังงานขาออกในโหมด Tone8 dbm ที่ 600 โอห์ม
ระดับไฟฟ้าขาออกในโหมด Continuity8 Vdc เมื่อใช้แบตเตอรี่ใหม่
แบตเตอรี่ถ่านอัลคาไลน์ 9V
อุณหภูมิขณะใช้งาน: -20° C ถึง 60° C, ขณะจัดเก็บ: -40° C ถึง 70° C
ขนาดรวมเคส2.7 x 2.4 x 1.4 นิ้ว (6.9 x 6.1 x 3.6 เซนติเมตร)
คุณสมบัติของ Pro3000 Analog Probe 
ยูสเซอร์ อินเทอร์เฟซON/OFF push button
Volume dial
Replaceable tip
3.5 mm earphone jack
แบตเตอรี่ถ่านอัลคาไลน์ 9V
อุณหภูมิขณะใช้งาน: -20° C ถึง 60° C, ขณะจัดเก็บ: -40° C ถึง 70° C
ขนาดรวมเคส9.8 x 1.6 x 1.3 นิ้ว (24.9 x 4.1 x 3.3 เซนติเมตร)

รุ่น: เครื่องส่งสัญญาณเสียงและหัวตรวจแบบคัดกรองสัญญาณ Fluke Networks Pro3000F60-KIT

PRO3000F60-KIT

เครื่องตรวจสัญญาณแบบคัดกรองคลื่นได้ Pro3000F “ตัดสัญญาณรบกวน” ในช่วงความถี่ 60 Hz อันได้แก่สัญญาณคลื่นรบกวนอื่น หรือสัญญาณเสียงที่ไม่ได้คัดกรอง สำหรับใช้บนเครือข่ายที่ไม่ได้มีการใช้งาน ใช้เทคโนโลยี SmartTone™ ที่สร้างสัญญาณเสียงที่แตกต่างกันได้ถึง 5 แบบ ช่วยให้ช่างระบุแยกคู่สายได้ง่าย

ซื้อเลย

ประกอบด้วย:

 • เครื่องตรวจสัญญาณแบบคัดกรองคลื่น (60 Hz) Pro3000F
 • เครื่องส่งสัญญาณเสียงแบบอนาล็อก Pro3000™
 • กล่องสำหรับพกพา
PRO3000F50-KIT

เครื่องตรวจ Fluke Networks Pro3000F50-KIT Tone Generator and Filtered Probe

ซื้อเลย
Fluke Networks Pro3000F50-KIT Tone Generator and Filtered Probe