เลนส์มุมกว้าง

เมื่อทำงานในพื้นที่แคบ ช่วยให้มองเห็นเป้าหมายขนาดใหญ่ขึ้นจากระยะใกล้

สำหรับงานตรวจสอบด้านไฟฟ้า มองเห็นตู้สวิตช์ทั้งแผงได้ในพื้นที่แคบ หรือมองภาพกว้างเมื่อดูผ่านช่องหน้าต่าง IR

สำหรับการวินิจฉัยปัญหาอาคาร ช่วยประหยัดเวลาสำหรับงานหลังคาและการตรวจสอบอาคารอุตสาหกรรมโดยมองพื้นที่ขนาดใหญ่ได้ในเวลาเดียวกัน

เครื่องคำนวณมุมมองภาพ

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ