ภาษาไทย

เลนส์อินฟราเรดเทเลโฟโต้อัจฉริยะ กำลังขยาย 2 เท่า

  • 2x Telephoto Infrared Smart Lens
  • TiX560 Infrared Camera with a 2x Telephoto Lens
  • 2x Telephoto Infrared Smart Lens
  • 2x Telephoto Infrared Smart Lens

ภาพรวมผลิตภัณฑ์: เลนส์อินฟราเรดเทเลโฟโต้อัจฉริยะ กำลังขยาย 2 เท่า

ดูเป้าหมายของคุณด้วยกำลังขยายเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าเมื่อเทียบกับเลนส์มาตรฐาน ช่วยลดความจำเป็นในการเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงอันตรายในโรงงาน หรือการปีนบันไดสูงเพื่อเก็บภาพรายละเอียดสำคัญแบบอินฟราเรดที่สามารถระบุส่วนที่เครื่องมือของคุณมีปัญหาได้

คุณไม่จำเป็นต้องยุ่งยากในการสอบเทียบกล้องของคุณกับเลนส์ต่างๆ ด้วยเลนส์อัจฉริยะ คุณสามารถประกอบเลนส์เข้ากับกล้องที่ใช้งานร่วมกันได้ จากนั้นก็พร้อมเริ่มต้นบันทึกภาพได้ทันที

ทำจากเจอร์เมเนียม 100 % ที่ผ่านกรรมวิธี Diamond-Turned ที่มีการเคลือบผิวด้วยเทคโนโลยีทางวิศวกรรม ซึ่งเป็นวัสดุที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการส่งพลังงานไปยังเครื่องมือตรวจจับ

สามารถใช้งานร่วมกับ TiX580, TiX501, Ti480 PRO, Ti401 PRO ได้

กลุ่มผลิตภัณฑ์เลนส์อินฟราเรดตัวเลือกเสริมแบบเต็มรูปแบบได้ที่นี่

ข้อมูลจำเพาะ: เลนส์อินฟราเรดเทเลโฟโต้อัจฉริยะ กำลังขยาย 2 เท่า

Description
IFOV (spatial resolution)Ti401 PRO / Ti480 PRO0.33 mRad
Ti300+0.66 mRad
TiX501 / TiX5800.33 mRad
Field of view12 ° H x 9 ° V
Focus distance45 cm (approximately 18 in)

รุ่น: เลนส์อินฟราเรดเทเลโฟโต้อัจฉริยะ กำลังขยาย 2 เท่า

FLK-LENS/TELE2
ซื้อเลย

For use with the TiX580, TiX501, Ti480 PRO, and Ti401 PRO Infrared Cameras.