ภาษาไทย

เลนส์เทเลโฟโต้อินฟราเรดอัจฉริยะ กำลังขยาย 4 เท่า

  • 4x Telephoto Infrared Smart Lens
  • 4x Telephoto Infrared Smart Lens
  • 4x Telephoto Infrared Smart Lens
  • 4x Telephoto Infrared Smart Lens

ภาพรวมผลิตภัณฑ์: เลนส์เทเลโฟโต้อินฟราเรดอัจฉริยะ กำลังขยาย 4 เท่า

ดูเป้าหมายของคุณด้วยกำลังขยายเพิ่มขึ้นเป็น 4 เท่าจากเลนส์มาตรฐาน โดยยืนอยู่ที่พื้นหรือถอยห่างออกไปในระยะปลอดภัย เลนส์เทเลโฟโต้กำลังขยาย 4 เท่า สามารถช่วยคุณระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในเครื่องมือ แม้เป้าหมายจะมีขนาดเล็กมากและอยู่ในระยะไกลเช่นเดียวกับรอยต่อที่ไม่สมบูรณ์บนสายไฟแรงสูง หรือส่วนที่ขัดข้องเนื่องจากความร้อนบนปล่องไฟสูง

  • คุณไม่จำเป็นต้องยุ่งยากในการสอบเทียบกล้องของคุณกับเลนส์ต่างๆ ด้วยเลนส์อัจฉริยะ คุณสามารถประกอบเลนส์เข้ากับกล้องที่ใช้งานร่วมกันได้ จากนั้นก็พร้อมเริ่มต้นบันทึกภาพได้ทันที
  • เลนส์นี้มีระบบติดตั้งเลนส์ซึ่งอยู่ระหว่างรอรับสิทธิบัตร ซึ่งจะช่วยยึดให้เลนส์อยู่กับที่ ลดการเขยื้อนของเลนส์
  • ทำจากเจอร์เมเนียม 100 % ที่ผ่านกรรมวิธี Diamond-Turned ที่มีการเคลือบผิวด้วยเทคโนโลยีทางวิศวกรรม ซึ่งเป็นวัสดุที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการส่งพลังงานไปยังเครื่องมือตรวจจับ

สามารถใช้งานร่วมกับ TiX580, TiX501, Ti480 PRO, Ti401 PRO ได้

ดูกลุ่มผลิตภัณฑ์เลนส์อินฟราเรดตัวเลือกเสริมแบบเต็มรูปแบบได้ที่นี่

ข้อมูลจำเพาะ: เลนส์เทเลโฟโต้อินฟราเรดอัจฉริยะ กำลังขยาย 4 เท่า

Description
IFOV (spatial resolution)Ti401 PRO / Ti480 PRO0.17 mRad
Ti300+0.34 mRad
TiX501 / TiX5800.17 mRad
Field of view6.0° H x 4.5° V
Focus distance1.5 m (approximately 5 ft)

รุ่น: เลนส์เทเลโฟโต้อินฟราเรดอัจฉริยะ กำลังขยาย 4 เท่า

FLK-LENS/4XTELE2
ซื้อเลย

For use with the TiX580, TiX501, Ti480 PRO, Ti401 PRO Infrared Cameras.