ภาษาไทย

เลนส์อินฟราเรดเทเลโฟโต้

  • Telephoto Infrared Lens

ภาพรวมผลิตภัณฑ์: เลนส์อินฟราเรดเทเลโฟโต้

เลนส์เทโลโฟโต้ที่ขยายได้ 2 เท่า สำหรับการตรวจสอบวัตถุขนาดเล็กที่เข้าถึงได้ยากหรืออยู่ไกล – ใช้งานได้กับรุ่น TiX1000, TiX660 และ TiX640

การใช้งาน: การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์, น้ำมันและก๊าซ, งานสาธารณูปโภค และการตรวจสอบสายไฟ

ข้อมูลจำเพาะ: เลนส์อินฟราเรดเทเลโฟโต้

ลักษณะทั่วไป
คำอธิบายเกี่ยวกับเลนส์เลนส์เทเลโฟโต้
ระยะโฟกัส60 มม.
โฟกัส1.99 ม.
1024 x 768
iFOV0.3 mRad
FOV16.4 x 12.4°
640 x 480
iFOV0.4 mRad
FOV14.9 x 11.3°

รุ่น: เลนส์อินฟราเรดเทเลโฟโต้

FLK-Xlens/Telephoto
ซื้อเลย

Applications: Predictive maintenance, oil and gas, utilities and power line inspections.
Compatible with TiX1000, TiX660 and TiX640 infrared cameras.