เลนส์มาโคร

ดูภาพที่มีรายละเอียดสูงสำหรับวัตถุขนาดเล็กมาก เล็กได้ถึง 25 ไมครอน เล็กกว่าเส้นผมมนุษย์โดยเฉลี่ย

สำหรับงานวิจัยและพัฒนา สามารถทำความเข้าใจกับรูปแบบความร้อนว่ามีผลกับการทำงานและประสิทธิภาพของวัสดุอย่างไร

สำหรับงานออกแบบและตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ คุณจะได้ข้อมูลภาพเชิงลึกของการก่อตัวและการกระจายตัวของความร้อนบนแผ่นวงจรพิมพ์ รวมถึงระบุองค์ประกอบที่ขัดข้องหรือมีขนาดเล็กเกินไป อีกทั้งแสดงตำแหน่งที่ขัดข้องได้อย่างแม่นยำบนองค์ประกอบเหล่านี้

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ