เลนส์ IR

อินฟราเรดช่วยให้สามารถตรวจสอบเป้าหมายที่อาจเป็นเรื่องยากที่จะมองเห็นได้ด้วยเลนส์ IR มาตรฐาน เนื่องจากขนาดและระยะห่าง

กล้องอินฟราเรดซีรี่ส์ Professional และ Expert ของ Fluke มีเลนส์เสริมพร้อมให้คุณใช้งาน เลนส์สำหรับกล้องถ่ายภาพควาามร้อน TiX580, TiX560, TiX520, Ti480, Ti450, Ti400, Ti300 และ Ti200 เป็นเลนส์อัจฉริยะ หมายความว่าไม่ต้องมีการสอบเทียบกับกล้องชนิดใดชนิดหนึ่งโดยเฉพาะ และสามารถสลับสับเปลี่ยนระหว่างกล้องที่ทำงานร่วมกันได้ ทำให้คุณไม่ต้องยุ่งยากกับการส่งกล้องไปสอบเทียบกับเลนส์ และสามารถใช้เลนส์ตัวเดียวร่วมกันในหลายกล้องได้† ออปติกส์ของกระจกเลนส์อินฟราเรดของ Fluke ทั้งหมดผลิตจากเจอร์มาเนียมที่เจียรนัยด้วยเพชร 100% เคลือบด้วยสารเคลือบพิเศษ เป็นวัสดุที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการถ่ายทอดพลังงานไปยังตัวตรวจจับ