Polski

Seria Fluke 190C lub seria 2x5C

Oprogramowanie sprzętowe, wersja 8.04Dla wersji 7.0x, 8.00 lub 8.02

Oprogramowanie sprzętowe, wersja 6.15Dla wersji 6.14, 6.13, 6.12, 6.11, 6.10, 6.00, 5.04, 5.03 (Uwaga: aktualizacja do wersji 7.06 wymaga ponownej kalibracji. Skontaktuj się z centrum serwisowym Fluke)