Polski

Fluke Connect Desktop dla 1550/1555FC

Fluke Connect Desktop dla 1550/1555FC (.msi) »

Stąd można pobrać aplikację towarzyszącą do komputerów stacjonarnych Fluke Connect Desktop dla przyrządów Fluke 1550FC lub 1555FC. Aplikacja Fluke Connect Desktop umożliwia użytkownikom przyrządów Fluke 1550FC lub Fluke 1555 FC efektywne tworzenie raportów z kontroli i wykresów kompensowanych temperaturowo Pi/Dar.

Firma Fluke nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadne straty, niezależnie od tego, czy są one bezpośrednie, pośrednie, specjalne czy wynikowe, poniesione przez jakąkolwiek osobę w wyniku korzystania z aplikacji Fluke Connect Desktop. Pobieranie lub przesyłanie materiałów na stronę internetową odbywa się na własne ryzyko użytkownika, a użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia systemu komputerowego lub utratę danych wynikającą z takich działań.

Wymagania systemowe

  • System operacyjny: Windows 7/8.1/10
  • Typ systemu: 64-bitowy
  • Pamięć RAM: 16 GB

Inne wymagania

  • Konto Fluke Connect: Podczas instalacji zostanie wyświetlony monit o utworzenie bezpłatnego konta Fluke Connect. Jeśli masz już konto Fluke Connect, możesz użyć swoich danych logowania w aplikacji Fluke Connect Desktop.

GPL Offer